Image-1-31a14dbc-d6f5-4d2e-9cac-8ae50a10163a.jpg
Zorgverzekering 09-04-2020

Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage en de mogelijkheid van vooruitbetaling

In mei kunnen zorgaanbieders een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Het gaat om zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract met een of meer zorgverzekeraars), die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten. Met deze continuïteitsbijdrage willen zorgverzekeraars zorgaanbieders ondersteunen die in financiële problemen (dreigen te) komen door de coronacrisis. Zorgaanbieders in bepaalde branches die écht niet kunnen wachten tot mei omdat de financiële nood hoog is, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) vanaf dinsdag 14 april gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen door digitale ondertekening van een aanvullende overeenkomst via VECOZO.

Alleen zorgaanbieders mét een contract kunnen op dit moment een vooruitbetaling aanvragen bij die zorgverzekeraars waarmee zij een contract hebben. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de aanvraagprocedure voor zorgaanbieders zonder contract met (bepaalde) zorgverzekeraars. Informatie daarover volgt zo snel mogelijk.

Belangrijk: vraag alleen een vooruitbetaling aan als dat écht nodig is
Er wordt op dit moment met man en macht gewerkt om het aanvraagproces voor de vooruitbetaling in te richten. Vanaf dinsdag 14 april a.s. kunnen de aanvragen worden ingediend. De administratieve verwerking daarvan is complex en tijdrovend. Daarom vragen wij zorgaanbieders met klem om alleen een vooruitbetaling aan te vragen als dat echt niet anders kan. Alleen op die manier krijgen de zorgaanbieders die het écht nodig hebben op tijd hun vooruitbetaling.

De vooruitbetaling is niet een extra bedrag dat zorgaanbieders ontvangen naast de continuïteitsbijdrage. De vooruitbetaling is alleen een voorschot op de continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage kan in mei worden aangevraagd. Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders daarop te wachten als dat enigszins mogelijk is.

Wie kan een vooruitbetaling aanvragen?
Zorgaanbieders met een contract die werken in de volgende branches kunnen een vooruitbetaling aanvragen: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Gefaseerd aanvragen
Om de vooruitbetaling in goede banen te leiden, is  een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data staan de aanvullende overeenkomsten klaar:

  • vanaf dinsdag 14 april voor fysiotherapie

  • vanaf donderdag 16 april voor mondzorg

  • vanaf maandag 20 april voor de overige sectoren: kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

In de mondzorg, maar ook in sommige andere sectoren, werken veel zorgaanbieders zonder contract met een zorgverzekeraar. Deze zorgaanbieders kunnen pas een vooruitbetaling aanvragen als de aanvraagprocedure voor hen gereed is. Zoals aangegeven wordt daar hard aan gewerkt en worden (de branche- of beroepsverenigingen van) deze zorgaanbieders zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Hoe vragen zorgaanbieders een vooruitbetaling aan? 
Een vooruitbetaling kan worden aangevraagd via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Dit portaal is te vinden op de website www.vecozo.nl. Om in te loggen is een geïnstalleerd persoonlijk VECOZO-certificaat nodig, dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal. Een zorgaanbieder die met sommige zorgverzekeraars wel en met andere zorgverzekeraars geen zorgcontract heeft kan momenteel alleen een aanvraag indienen bij zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten.

Een zorgaanbieder vraagt de vooruitbetaling aan door ondertekening van een aanvullende overeenkomst die onderdeel wordt van het bestaande contract. Inzet is dat in de contracteermodule van het Zorginkoopportaal deze overeenkomst klaar staat vanaf de hierboven genoemde data. Is de overeenkomst ondertekend? Dan zorgt VECOZO ervoor dat de aanvraag bij de zorgverzekeraars terechtkomt waarmee de zorgaanbieder een zorgcontract heeft. Die zorgverzekeraars verwerken de aanvraag vervolgens verder.

Lees hier het Skipr-artikel waarin algemeen directeur Petra van Holst van ZN een toelichting geeft op de vooruitbetalingsregeling en het aanvragen daarvan