ziekenhuisbed-b39e11d0-9d90-4bae-9d69-bb4b2761c962.jpg
15-04-2020

Landelijke afspraken over besluitvorming en financiering cohortafdelingen

Samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de directeuren Publieke Gezondheid en ActiZ heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, landelijke afspraken gemaakt over het opzetten en financieren van cohortafdelingen. In verschillende regio’s zijn initiatieven gestart om opvang te bieden aan kwetsbare patiënten die niet (meer) in het ziekenhuis hoeven te liggen maar ook (nog) niet thuis kunnen verblijven. Dit gebeurt deels in bestaande instellingen en deels in nieuwe - tijdelijke - locaties. Aan de hand van deze landelijke afspraken kunnen de regio’s waar extra capaciteit nodig is dit verder vormgeven.   

Om alle betrokkenen in de verschillende regio’s sneller duidelijkheid te geven over aanpak en eenduidigheid in proces, besluitvorming en financiering is een notitie gemaakt.