ziekenhuisbed-dd9fa82c-5e74-4999-8e2c-d1dc0b4a1d0b.jpg
Medisch specialistische zorg 08-05-2020

Reguliere zorg weer op gang met regionale aanpak

Elke regio is anders. Daarom gaan de zorgverzekeraars en zorgaanbieders per regio een plan van aanpak maken om de reguliere zorg waar mogelijk weer op gang te brengen. Zij willen dat verzekerden zo snel mogelijk weer de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben, met behoud van kwaliteit van zorg en verdeling van de werkdruk. Dit gebeurt in de elf ROAZ (Regionale Overleggen Acute Zorg)-regio’s. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hierover met het Landelijk Netwerk Acute zorg (LNAZ), Zorgverzekeraars Nederland en de brancheorganisaties in de (ziekenhuis)zorg afspraken gemaakt.

Het gaat om zorg die normaal gesproken in umc’s, ziekenhuizen of klinieken wordt gegeven, en om zorg die nodig is na een ziekenhuisopname. Zorgvraag en -aanbod zijn per regio verschillend. Het in fasen op gang brengen van de zorg vraagt dan ook een regio-specifieke aanpak. De ROAZ-en kunnen die met hun kennis van de zorg in de regio’s goed coördineren.

Regionale aanpak
Met de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders brengen de ROAZ-en in kaart welke zorg het meest urgent is en wat de vraag is naar de overige reguliere ziekenhuiszorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de eerder door de NZa opgestelde urgentielijst. Daarnaast houden zij rekening met de draagkracht van de medewerkers in de zorg, het aantal beschikbare bedden en de beschikbare hulpmiddelen maar ook de zorg die nodig blijft voor coronapatiënten. Zo ontstaat een gezamenlijk beeld hoe de zorg per regio opgeschaald kan worden. De NZa helpt bij het oplossen van knelpunten wanneer deze regio-overstijgend zijn of wanneer er geen overeenstemming is in de regio.