Koffiedrinken ouderen-f9f79f7d-e6e6-4c6a-b05d-2d28d1da4e34.jpg
20-05-2020

Uitwerking steunmaatregelen langdurige zorg

Zorgkantoren compenseren zorgaanbieders in de langdurige zorg voor de extra kosten die zij maken en de inkomsten die zij mislopen als gevolg van het coronavirus. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat op 19 mei met een beleidsregel weten binnen welke kaders zorgkantoren deze steunmaatregelen kunnen uitvoeren. Zorgaanbieders krijgen hiermee duidelijkheid over de uitwerking van de maatregelen, waaronder de berekening van de vergoeding van gederfde inkomsten. De zorgkantoren zijn blij dat zij nu zekerheid kunnen bieden aan zorgaanbieders over de uitwerking van de maatregelen.

De afspraken zijn uitkomst van hun overleg met de NZa, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de betrokken brancheverenigingen. De beleidsregel van de NZa bevat, naast de uitwerking van de maatregelen, richtlijnen voor het indienen van aanvragen. Zo is in de beleidsregel een lijst te vinden van extra kosten die worden gecompenseerd. 

Steunmaatregelen
Zorgkantoren willen met hun steunmaatregelen de continuïteit van zorg, ook na de corona-crisis, zekerstellen. Door aan te sluiten op bestaande werkwijzen in de langdurige zorg, worden  onnodige administratieve lasten voorkomen. De beleidsregel geeft aanbieders en zorgkantoren de ruimte om samen goede afspraken te maken. Zorgkantoren hebben zorgaanbieders al in maart met een brief laten weten hen financieel te ondersteunen. Zij houden sindsdien de betalingen aan aanbieders op het peil van voor de crisis om zo aanbieders te ontzorgen.  

Zorgaanbieders worden gecompenseerd voor misgelopen omzetten door het corona-virus, bijvoorbeeld doordat kamers tijdelijk (langer) leegstaan of omdat dagbesteding niet kan plaatvinden. Zij krijgen daarnaast een vergoeding voor de extra kosten die zij maken voor het veilig en verantwoord leveren van zorg, bijvoorbeeld voor het kopen van beschermingsmiddelen of het betalen van extra personeel. Zorgkantoren vertrouwen erop dat zij zo samen met de aanbieders op verantwoorde wijze de langdurige zorg in stand kunnen houden. 

Personele kosten
Extra personele kosten van zorgmedewerkers in verpleeghuizen kunnen op grond van het kwaliteitsbudget en van deze beleidsregel worden vergoed. Het kwaliteitsbudget moet hiervoor eerst worden aangesproken. Pas als het kwaliteitsbudget niet toereikend is, komen de resterende personeelskosten in aanmerking voor vergoeding met deze beleidsregel.

Bronnen: NZa