fysiotherapie (2)-2b763918-a70a-4076-9866-9884f25b37db.jpg
23-05-2020

Reactie op berichtgeving continuïteitsbijdrage voor fysiotherapeuten

Het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland heeft kennisgenomen van de reactie van de KNGF-voorzitter en van individuele fysiotherapeuten in de media (EenVandaag en De Telegraaf van 23-05-2020) op financiële steunregeling van zorgverzekeraars. “Wij hebben met de continuïteitsbijdrage-regeling niet alleen voor fysiotherapeuten, maar voor alle zorgaanbieders een verantwoorde en ruime regeling getroffen die maakt dat het inkomensverlies van zorgaanbieders over dit jaar – ondanks het stilvallen van grote delen van de zorg – zeer beperkt zal zijn”, zegt ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg. 

Van den Berg: “Zorgverzekeraars treffen de regeling in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat onze verzekerden toegang houden tot de noodzakelijke zorg. Maar daarmee helpen we natuurlijk ook de zorgaanbieders door deze lastige periode heen; we willen grote financiële zorgen bij zorgaanbieders en zorgondernemers zoveel mogelijk wegnemen. Het gaat hierbij om premiegeld dat door verzekerden gezamenlijk is opgebracht. Dan mag het toch niet verbazen dat we daar voorwaarden aan verbinden, ook gericht op het inlopen van de ontstane wachtlijsten in de zorg."

In de media legt het KNGF een relatie met de al langer lopende gesprekken tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars over de hoogte van de tarieven. “Die gesprekken lopen en krijgen een vervolg, maar horen niet gekoppeld te worden aan de regeling die we voor hen in deze crisisperiode treffen."

Regeling
De continuïteitsbijdrage-regeling is bedoeld om zorgaanbieders, waaronder fysiotherapeuten, financiële zekerheid te bieden in een tijd dat zij geen of minder zorg kunnen verlenen. Zorgaanbieders krijgen een vergoeding voor de doorlopende kosten, inclusief praktijkinkomen en resultaat. Deze bijdrage hoeft niet te worden terugbetaald. Daarnaast houdt de regeling zelfs zoveel mogelijk specifiek rekening met de misgelopen inkomsten. De vergoeding van verzekerde zorg is hiermee ruimer dan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) van de Rijksoverheid, waarmee ondernemers hun loonkosten grotendeels vergoed kunnen krijgen. 

Het uitgangspunt van de regeling is, dat zorgaanbieders er  financieel niet op achteruitgaan, maar er ook niet beter van worden ten opzichte van de situatie zonder corona. “Zorgaanbieders zijn financieel gecompenseerd voor de periode dat zij geen zorg konden verlenen. Voor fysiotherapeuten gaat het om een vergoeding van 86%. We weten dat zij graag bereid zijn om extra uren te maken om de wachtlijsten weg te werken. Zorgverzekeraars waarderen dat en vergoeden daarom deze extra inspanningen bovenop de 86% op zo’n manier dat er niet dubbel betaald wordt voor de vaste lasten.”

Bij het opstellen van de regeling voor de ruim 50.000 zorgaanbieders is gezocht naar een balans tussen aandacht voor specifieke omstandigheden en eenvoud om onnodige administratieve lasten te voorkomen en snelle verwerking te bespoedigen. Zo’n 8.000 Fysiotherapeuten konden vanaf 14 april al een voorschot op de regeling aanvragen.

Zorgverzekeraars Nederland heeft meegewerkt aan het item van EenVandaag dat op zaterdag 23 mei om 18.15 uur wordt uitgezonden. De Telegraaf heeft voor het artikel ‘Fysiotherapeut kramp van steunregels’ ZN niet om een reactie gevraagd.