Dementie ZN dossier 2, internetformaat-488f6cbb-2365-456d-ac9b-e9d9fd88cbc3.jpg
Langdurige zorg 26-05-2020

Zorgorganisaties langdurige zorg maken contact tussen naasten en bewoners mogelijk in tijden van corona

Het is een van de grootste dilemma’s in de langdurige zorg: hoe zorgen we ervoor dat cliënten goed beschermd zijn én kwaliteit van leven ervaren? Dat laatste is voor veel bewoners in zorginstellingen sterk afhankelijk van contact met hun naasten: geliefden, kinderen, ouders of vrienden. Zorgkantoren stimuleren en faciliteren zorginstellingen bij het mogelijk maken van verantwoord contact. Zorginstellingen kunnen de extra kosten die zij hiervoor maken, bijvoorbeeld voor spullen of extra personeel, vergoed krijgen van zorgkantoren.
 
Om de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren, zijn de bezoekmogelijkheden bij zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg in de afgelopen maanden beperkt. Instellingen mogen nu met voorzichtige stappen de regelingen verspoelen en meer bezoek mogelijk maken. Zij werken tegelijkertijd, met steun van het zorgkantoor, aan nieuwe, verantwoorde mogelijkheden waardoor bewoners hun sociale contacten kunnen onderhouden in deze periode. 
 
Nieuwe mogelijkheden
Zorgaanbieders faciliteren het contact passend bij de eigen mogelijkheden, bijvoorbeeld met beeldbellen, raambezoek, mobiele ontmoetingsplekken en bezoek op gepaste afstand in de binnentuin. Zorginstellingen kunnen de extra kosten die zij hiervoor maken, bijvoorbeeld voor spullen of extra personeel, vergoed krijgen van zorgkantoren.
 
Zorgkantoren, De Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de betrokken brancheverenigingen maakten eerder deze maand afspraken over de uitwerking van de steunmaatregelen voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zorgkantoren hebben daarbij aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om kosten voor extra contact te kunnen declareren. Zij zijn blij dat zij daarvan nu mooie voorbeelden zien. 
 
In praktijk
Verschillende instellingen hebben creatieve mogelijkheden bedacht en uitgevoerd om contact tussen bewoners en hun naasten mogelijk te maken. Hieronder een aantal voorbeelden: