Foto Toekomstvisie Transgenderzorg-f78ff69c-5121-4b15-abbd-53763a41a69d.jpg
28-05-2020

Toekomstvisie Transgenderzorg gepresenteerd

Zorgverzekeraars Nederland heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een kwartiermaker aangesteld die helpt de wachttijden in de transgenderzorg te verlagen, zorgaanbieders beter te laten samenwerken in netwerken en de transgenderzorg toekomstbestendig te maken. Kwartiermaker Michiel Verkoulen presenteert vandaag zijn Toekomstvisie Transgenderzorg. 

Onderdeel van de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg was het schrijven van een toekomstvisie van de transgenderzorg voor de langere termijn, waarbij alle relevante betrokkenen en deskundigen worden gehoord. Deze Toekomstvisie Transgenderzorg is nu afgerond en openbaar. Met de visie wordt vijf jaar vooruitgekeken. De Kwartiermaker beschrijft wat er gaat, of zou moeten gebeuren, om de zorg voor transgenderpersonen beter en toegankelijker te maken. 

Alle belangrijke partijen in de transgenderzorg, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en organisaties die transgenderpersonen in de zorg vertegenwoordigen, worden nu gevraagd een brief aan de Kwartiermaker te sturen. Hierin kunnen zij aangeven hoe zij deze toekomstvisie interpreteren en willen uitvoeren. Met al deze brieven ontstaat de komende weken een volledig beeld van de richting waarin de transgenderzorg zich de komende jaren ontwikkelt. 

Foto: Sharon McCutcheon on Unsplash