Image-1-5a157048-2c85-49db-aded-d133f4b4b48e.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 28-05-2020

Continuïteitsbijdrage-regeling voor ggz-aanbieders gereed

Ook aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. De regeling geldt specifiek voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. De laatste voorbereidingen worden op dit moment afgerond. Zodra duidelijk is vanaf wanneer de bijdrage aangevraagd kan worden, informeert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de betrokken branche- en beroepsorganisaties. ZN heeft de ggz-sector vandaag namens de zorgverzekeraars met een brief over de regeling geïnformeerd.

Zorgverzekeraars realiseren zich dat het ook voor ggz-aanbieders roerige tijden zijn. Zij willen daarom ook ggz-aanbieders graag passende steun bieden in het kader van de continuïteitsbijdrage-regeling. Eerder bleek dat dit niet lukt met de opzet van de huidige regeling, omdat deze gebaseerd is op een declaratiepatroon van consulten of vergelijkbare kortdurende prestaties. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Indien er geen aangepaste regeling zou zijn, krijgen ggz-aanbieders niet de bijdragen waar de regeling voor bedoeld is. Zorgverzekeraars wilden dat voorkomen. Voor de ggz is daarom gewerkt aan een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.