Rollator-f288ca22-a923-46ac-a82e-a9a79c496beb.jpg
29-05-2020

Nieuw inkoopkader langdurige zorg gefaseerd ingevoerd vanwege coronacrisis

De coronacrisis heeft ook op de langdurige zorg grote impact. Zorgkantoren zien een enorme extra inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgverleners. Zorgaanbieders moeten zich in deze tijd kunnen richten op het verlenen van goede en veilige zorg, en daarom gaan de zorgkantoren het nieuwe inkoopkader voor de langdurige zorg gefaseerd invoeren. 2021 wordt een overgangsjaar met een aangepaste versie van het inkoopkader. Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren informeren aanbieders van langdurige zorg vandaag met een brief over het nieuwe inkoopkader en de gefaseerde invoering daarvan.

Lees meer hierover in het interview dat Marti Paardekooper van Zilveren Kruis Zorgkantoor en Caro Verlaan van CZ Zorgkantoor namens de zorgkantoren gaven aan Skipr.

Met het nieuwe inkoopkader beogen zorgkantoren, samen met zorgaanbieders, langdurige zorg in de regio te organiseren die aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt hiervoor het budget beschikbaar. Passende zorg en vernieuwing zijn van groot belang omdat de langdurige zorg geconfronteerd zal worden met grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de impact van de vergrijzing op de zorgvraag en op de arbeidsmarkt. In het nieuwe inkoopkader hanteren zorgkantoren een vast percentage voor het basistarief. Daar bovenop komen opslagen wanneer een zorgaanbieder werkt aan passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering of duurzaamheid. Door deze prikkel zetten zorgkantoren en zorgaanbieders in op de noodzakelijke vernieuwing van onze zorg.

Overgangsjaar 2021
Met het nieuwe inkoopkader motiveren zorgkantoren zorgaanbieders om maatwerkafspraken te maken. Zorgkantoren snappen dat alle tijd en energie van zorgaanbieders nu gaat naar de zorg voor corona-patiënten en het voorkomen van besmettingen. Zorgkantoren hebben daarom besloten om van 2021 een overgangsjaar te maken. In 2021 hanteren alle zorgkantoren een vast basistarief met een standaard opslag. Dit basistariefpercentage en de opslag geldt voor zowel de Verpleging & Verzorging, de Gehandicaptenzorg als de geestelijke gezondheidszorg; en is voor alle leveringsvormen gelijk. Zorgkantoren benutten daarnaast het overgangsjaar om branchepartijen te consulteren over de verdere invulling van het beleid in 2022 en 2023. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport liet laat vandaag in een Kamerbrief over het inkoopkader weten wat zij doet om de sector financiële zekerheid in onzekere tijden te bieden. Eerder al informeerde Zorgverzekeraars Nederland de sector met over de steunmaatregelen die zijn getroffen voor aanbieders van langdurige zorg en de uitwerking daarvan.

Ruim de tijd
Het nieuwe inkoopkader vraagt van zorgaanbieders concrete plannen op het gebied van passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering of duurzaamheid. Daarmee komen zorgaanbieders in aanmerking voor opslagen bovenop het basistarief. Vanwege de impact van het coronavirus vragen zorgkantoren slechts een beknopt plan voor 2021. Zorgaanbieders krijgen bovendien ruimer de tijd om hun plannen in te dienen. Zorgkantoren vragen de plannen pas op wanneer de situatie weer enigszins is genormaliseerd. Het zorgkantoor informeert de zorgaanbieders in de regio dan over de planning en de vorm van de plannen. Na die aankondiging heeft elke zorgaanbieder twee maanden de tijd om het plan in te dienen.

Nieuw inkoopkader
In het nieuwe inkoopkader 2021-2023 is een uitgebreide uitleg te vinden over de achtergrond van het nieuwe kader en de kernelementen voor het verkrijgen van opslagen. Het inkoopkader beschrijft, naast de financiële aspecten, het beleid op een aantal grote thema’s, zoals de overgang van de geestelijke gezondheidszorg naar de Wet langdurige zorg, de aanpak van wachtlijsten in de ouderenzorg, maatwerkplaatsen in de gehandicaptenzorg, en de planning van het zorginkoopproces en uitgangspunten bij het leveren van specifieke vormen van zorg.