wanbetalers-56e70bc1-158b-4884-8b7c-75e9f0db0f35.jpg
Zorgverzekering 11-06-2020

Groningen brengt beginnende schulden in beeld met ‘Eerste Hulp bij Geldzaken’

De gemeente Groningen wil geldproblemen bij inwoners eerder in beeld krijgen. Daarom start de gemeente met ‘Eerste Hulp bij Geldzaken’. Deze aanpak is een samenwerking met Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, woningcorporaties De Huismeesters, Lefier, Nijestee en Wierden en Borgen en Waterbedrijf Groningen.

Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat mensen die schulden hebben, hulp zoeken. De schulden lopen daardoor steeds verder op, en hulp vragen wordt steeds moeilijker. Met Eerste Hulp bij Geldzaken biedt de gemeente een vroegtijdige oplossing voor betalingsachterstanden en probeert zo problematische schulden te voorkomen.

Team legt contact
De huur of hypotheek, waterrekening of zorgpremie zijn voor veel mensen de belangrijkste uitgavenposten. Als hierin achterstanden met betalen ontstaan, kan dit duiden op meer problemen. Medewerkers van het Eerste Hulp bij Geldzaken-team nemen dan contact op om te kijken of én welke hulp gewenst is. Blijkt vervolgens dat er een betalingsregeling getroffen moet worden, dan kan de gemeente hierin bemiddelen. Eventueel verwijzen de medewerkers door naar (schuld)hulpverlenende instanties.

Vrijwillige en gratis deelname
Deelname aan de bemiddeling van Eerste Hulp bij Geldzaken is vrijwillig en gratis. Na 2 jaar wordt dit initiatief geëvalueerd.