COPD Telemonitoring ZK internetformaat-27552381-c04c-4b72-bc05-10ec683ff286.jpg
Medisch specialistische zorg 11-06-2020

Tergooi schaalt telemonitoring bij COPD in hoog tempo op in samenwerking met Zilveren Kruis

Tergooi en Zilveren Kruis organiseren, samen met regionale zorgverleners, de zorg steeds meer om patiënten heen. Zodat zij kunnen kiezen waar zij het liefst zorg ontvangen: thuis of in het ziekenhuis. Zo maakten vorig jaar 50 longpatiënten voor het eerst gebruik van telemonitoring bij COPD. Inmiddels is dat aantal gestegen naar meer dan 130 van de 450 longpatiënten die hiervoor in aanmerking komen.

Bij telemonitoring bij COPD vullen patiënten twee keer per week een vragenlijst in via een app, waarna zij op afstand worden gevolgd en direct begeleid bij een eventuele achteruitgang. Zo ervaren zij meer zorg dan voorheen met minder impact van de ziekte op hun dagelijks leven, en voelen zij zich beter in hun thuissituatie.

Als het nodig is wordt direct contact opgenomen via een videoconsult. Dit voorkomt onnodig ziekenhuisbezoek en zorgt ervoor dat er sneller kan worden ingegrepen als de situatie daarom vraagt. Iets wat zeker in deze tijd van onschatbare waarde is voor deze groep kwetsbare patiënten.

Zelfstandiger, veiliger, zelfverzekerder
De deelnemende patiënten en zorgverleners beoordelen thuismonitoring met een 8 gemiddeld. Iris Huisman, longverpleegkundige bij Tergooi: “Door monitoring op afstand voelen patiënten zich zelfstandiger, veiliger en zelfverzekerder. Het is voor ons dé manier om de toename van patiënten aan te kunnen en deze groep een betere kwaliteit van leven te bieden.”

Steeds meer keuzevrijheid voor zorg thuis
Zilveren Kruis zet zich ervoor in dat al haar verzekerden zich zo prettig mogelijk kunnen voelen in hun eigen omgeving. De uitbraak van het coronavirus laat zien dat dit ook veel voordelen biedt voor kwetsbare groepen. Thuisbehandeling is alleen een optie als dit medisch verantwoord is. Het opschalen van telemonitoring bij COPD betekent daarmee een verruiming van de keuzevrijheid voor bijna de helft (ca. 450 van de 950) van alle longpatiënten van Tergooi.

Zorg Dichterbij
In 2019 zijn Tergooi en Zilveren Kruis het programma Zorg Dichterbij gestart waarmee de zorg dichter bij de patiënt wordt gebracht. Naast telemonitoring bij (chronische) ziekten, hebben patiënten bijvoorbeeld ook steeds vaker telefonisch of online contact met hun zorgverlener.