Zorg staat voorop-de24e3af-eea2-4042-8820-2649b6f82879.jpg
Langdurige zorg 13-06-2020

Aanbieders langdurige zorg krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

Zorgaanbieders in de langdurige zorg, die door de coronacrisis minder omzet draaien, krijgen daarvoor langer financiële compensatie. Aan de zorgaanbieders was al toegezegd dat zij worden gecompenseerd voor omzetverlies tussen 1 maart en 1 juli a.s. Deze periode is nu voor een groot deel van de zorgaanbieders verlengd met één of twee maanden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij duidelijkheid geeft over de compensatie na 1 juli en welke zorgaanbieders hiervan gebruik kunnen maken. 

Met de verlening is rekening gehouden met de tijd die zorgaanbieders nodig hebben om de zorg weer te hervatten of uit te breiden. De regeling wordt verlengd tot 1 augustus voor de gehandicaptenzorg (zowel de intramurale zorg als de extramurale dagbesteding) en voor de intramurale ggz (binnen de Wet langdurige zorg) en tot 1 september 2020 voor de intramurale ouderenzorg. De nieuwe afspraken en de verlenging sluiten aan bij de routekaart voor personen met een kwetsbare gezondheid. De zorgkantoren zijn in overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitwerking van deze regeling.

Steunmaatregelen
Zorgaanbieders in de langdurige zorg verlenen zorg aan een van de meest kwetsbare groepen mensen van onze samenleving. Zorgkantoren vinden het belangrijk dat zij zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg. Op 16 april stuurde Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgkantoren een brief aan branche- en beroepsorganisaties, om ze te informeren over de steunmaatregelen. De Nederlandse Zorgautoriteit gaf met een beleidsregel duidelijkheid over de uitwerking door zorgkantoren. Zorgaanbieders kunnen onder andere rekenen op compensatie van omzetverlies en van extra kosten door corona. De periode voor compensatie van omzetverlies is nu verlengd. De periode voor compensatie van de extra kosten was al vastgelegd en loopt tot het einde van 2020.