Zorg staat voorop-71f4bc7a-b92b-4c6d-9cba-90222b7e8c0a.jpg
Langdurige zorg 15-06-2020

Zorgkantoren ondersteunen mondzorgaanbieders langdurige zorg met voorschot

Mondhygiënisten en tandartsen in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg verlenen mondzorg aan kwetsbare mensen. Zij hebben door de uitbraak van het coronavirus te maken met een terugloop in dienstverlening en inkomsten, terwijl de kosten blijven doorlopen. Vorige maand heeft Zorgverzekeraars Nederland deze situatie aangekaart bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierdoor kunnen deze mondzorgaanbieders vanaf nu een voorschot op een definitieve corona-compensatieregeling aanvragen. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) breidt de compensatie voor aanbieders van langdurige zorg uit voor mondhygiënisten en tandartsen die zorg leveren die wordt vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Mondzorgaanbieders die door het coronavirus forse omzetverliezen hebben geleden of die daardoor onvoldoende financiële ruimte hebben om de lopende rekeningen te betalen, kunnen vooruitlopend op de aanpassing door de NZa alvast een voorschot aanvragen op de compensatie.

Voorschot via zorgkantoor
Het voorschot kan worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Om de aanvraag te doen is in elk geval de AGB-code nodig. Het voorschot heeft betrekking op de periode maart tot en met mei 2020. Het wordt berekend op basis van een referentie maandbedrag, aan de hand van declaraties uit de periode oktober 2018 tot september 2019. Het zorgkantoor stuurt een bericht over de toekenning en de hoogte van het voorschot. Het voorschot zal, met inachtneming van een drempel van 2.000 euro, worden uitbetaald door het CAK. De zorgkantoren zetten zich in om nog deze maand het voorschot te berekenen, waarna het CAK overgaat tot uitbetaling. Begin 2021 wordt het definitieve bedrag vastgesteld waarop de mondzorgverlener recht heeft.  

Meer informatie over de regeling is hier te vinden.