revalidatie-5a477869-48e9-47fa-bd9f-989a1bb07398.jpg
Zorgverzekering 24-06-2020

Grootste deel afspraken Nationaal Preventieakkoord in uitvoering

De ruim 70 partijen - waaronder Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgverzekeraars - die eind 2018 het Nationaal Preventieakkoord hebben afgesloten, zijn vorig jaar met het overgrote deel van de afspraken aan de slag gegaan. Binnen alle drie de deelakkoorden is het grootste gedeelte van de afspraken in 2019 in uitvoering (62% voor roken, 80% voor overgewicht en 65% voor problematisch alcoholgebruik).

Dat concludeert het RIVM in de eerste voortgangsrapportage over het Nationaal Preventieakkoord. Met het akkoord willen zorgverzekeraars en andere partijen binnen én buiten de zorg bijdragen aan een gezonder Nederland. Het gezamenlijke streven is dat in 2040 minder mensen roken, minder mensen overgewicht hebben en minder mensen problematisch alcohol gebruiken. 

Bronnen: RIVM , Ministerie van VWS