zorgstaatvoorop-ca2f9f66-83b0-49c8-8266-5e0392934e2b.jpg
Zorgverzekering 24-06-2020

Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk tot en met 14 juli

Een groot aantal zorgaanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro komt sinds 15 mei in aanmerking voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Het is voor deze groep zorgaanbieders nog tot en met dinsdag 14 juli mogelijk om een continuïteitsbijdrage aan te vragen. Zorgverzekeraars hebben met de bijdrage, die betrekking heeft op de periode 1 maart tot en met 30 juni, inmiddels duizenden zorgaanbieders kunnen helpen.

Zorgaanbieders met een omzet kleiner dan tien miljoen hebben vanaf vandaag dus nog drie weken om een continuïteitsbijdrage aanvragen. Zorgverzekeraars verwachten hiermee zorgaanbieders voldoende in de gelegenheid te hebben gesteld om een bijdrage aan te vragen.

Uitzonderingen sluitingsdatum
De sluitingsdatum geldt niet voor ggz-aanbieders die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro, zij zijn vanaf 23 juni in de gelegenheid gesteld een bijdrage aan te vragen via een aangepaste regeling. Zorgaanbieders met een omzet van meer dan tien miljoen euro kunnen nog langer een aanvraag indienen. Zorgverzekeraars werken nog aan de uitwerking van de regelingen voor een aantal specifieke doelgroepen in deze categorie.

Intrekken aanvraag
Sommige zorgaanbieders geven aan hun aanvraag bij nader inzien te willen intrekken. Dit is mogelijk tot maximaal 5 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag bij VECOZO. Voor eerder ingediende aanvragen is intrekking nog mogelijk tot uiterlijk dinsdag 30 juni aanstaande. Een aanvraag intrekken kan door eenmalig, bij de grootste zorgverzekeraar in de regio, een ondertekend verzoek in te dienen. Deze zorgverzekeraar zal dan de andere zorgverzekeraars infomeren over het intrekken van de aanvraag.

Inhaalzorg
Na contact met enkele branche- en beroepsorganisaties, die daar gezamenlijk een vraag over hadden gesteld aan Zorgverzekeraars Nederland, is besloten dat een verduidelijking van de werkwijze voor de verrekening van inhaalzorg en de bepaling van omzetderving noodzakelijk is. Dat betekent dat de inhaalzorg en de omzetderving (op uniforme wijze) niet per maand, maar voor de periode als geheel, worden bepaald. Voor alle zorgaanbieders pakt dit neutraal of positief uit. Zie ook de online Q&A over de regeling, waar een vraag + antwoord ("Inhaalzorg") is toegevoegd.