IMVO themakaders-71f28eb7-b6c3-4215-a4cb-c927d9642293.jpg
Zorgverzekering 01-07-2020

Convenant verantwoord beleggen levert themakaders op

De verzekeraars, overheid, NGO’s en vakbonden, verenigd in het IMVO-convenant Verzekeringssector, hebben vijf themakaders ontwikkeld voor thema’s rond milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. In deze themakaders zijn relevante internationale wet- en regelgeving, tips en andere ondersteuning bijeen gebracht die een verzekeraar kan hanteren bij het beleggen in risicosectoren. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Zorgverzekeraars Nederland is een van de deelnemers aan het convenant en is verheugd dat de samenwerking in het convenant onder andere de uitwerking van deze themakaders als resultaat heeft.

De themakaders staan op de publicatiepagina van het convenant en zijn:

  • Controversiële wapens en wapenhandel met hoog-risico landen
  • Dierenwelzijn
  • Kinderrechten
  • Klimaatverandering en Energietransitie
  • Landrechten

Geleerde lessen
Ook is in het convenant aan de hand van actuele casussen in risicosectoren met elkaar van gedachten gewisseld. Het doel daarvan is om het beleggingsbeleid te verbeteren en de samenwerking op te zoeken. De belangrijkste geleerde lessen zijn:

  • Baseer het IMVO-beleggingsbeleid op eigen bedrijfsprincipes en -waarden en combineer dit met internationale richtlijnen en wetgeving.
  • Start het IMVO-beleggingsbeleid en bouw dit vervolgens uit.
  • Een bedrijf met negatieve impact op mens, dier en/of milieu kent een hoger financieel risico en is daardoor geen verstandige langetermijninvestering.
  • Leer als NGO’s, overheid en verzekeraars van elkaar.
  • Engagement is effectiever bij samenwerking met andere verzekeraars en/of andere beleggers en NGO’s.

Van de conclusies is een toegankelijk document gemaakt.

 

Het IMVO-convenant Verzekeringssector is getekend op 5 juli 2018 door onder andere Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgverzekeraars. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken met betrekking tot het beleggingsbeleid van (zorg)verzekeraars. Alle in Nederland actieve zorgverzekeraars committeren zich aan de afspraken in het convenant.