zorgstaatvoorop-611477ed-6445-4fd3-8cde-9ca4ba51c62d.jpg
Eerstelijnszorg 02-07-2020

Verlenging continuïteitsbijdrage-regeling voor hulpmiddelenleveranciers

Leveranciers die te maken hebben met een lange doorlooptijd tussen het aanmeten en afleveren van hulpmiddelen en waarbij de afleverdatum de facturatiedatum is, komen in aanmerking voor een verlenging van de continuïteitsbijdrage-regeling. Om de continuïteit van de hulpmiddelenzorg te waarborgen komt deze specifieke groep hulpmiddelenleveranciers in aanmerking voor een verlenging van 3 maanden. De einddatum van de regeling verplaatst hiermee van 30 juni naar 30 september 2020. Hiermee willen zorgverzekeraars voorkomen dat leveranciers, door de vertraagde omzetderving na afloop van de reguliere periode, in de problemen komen.

Zorgverzekeraars realiseren zich dat voor een groep hulpmiddelenleveranciers de effecten van de coronacrisis, door de langere doorlooptijd, later doorwerken in de declaraties. Door de combinatie van een relatief langere doorlooptijd van het zorgtraject en de facturatie op basis van de afleverdatum ontstaat bij deze hulpmiddelenleveranciers de feitelijke omzetderving later in de tijd. Het gaat om leveranciers die in dit overzicht (op basis van AGB-codes) staan én die voor 14 juli een continuïteitsbijdrage hebben aangevraagd. Alleen toegewezen continuïteitsbijdragen kunnen worden verlengd.

Niet verplicht
Zorgverzekeraars bieden de verlengingsmogelijkheid aan voor die hulpmiddelenleveranciers die dit nodig hebben om hulpmiddelenzorg, ook ná de coronacrisis, te kunnen blijven leveren. De verlenging van de bestaande overeenkomst is geen verplichting, de hulpmiddelenleverancier bepaalt dit zelf. Zorgverzekeraars kunnen op voorhand niet per hulpmiddelenleverancier de noodzaak beoordelen. Verlenging is daarom mogelijk voor alle hulpmiddelenleveranciers die op basis van geleverde zorg in aanmerking kunnen komen, ongeacht het percentage van de totale omzet dat wordt gevormd door de maatwerk-hulpmiddelen.

Aanvragen
Het is voor de specifieke groep hulpmiddelenleveranciers mogelijk om, op basis van de AGB-code, vanaf 21 juli de bijdrage aan te vragen via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor zijn een aansluiting bij VECOZO en een persoonlijk certificaat van VECOZO nodig.