zorgstaatvoorop-d5ddded7-3adc-45e6-a5a4-75a8e6571107.jpg
Medisch specialistische zorg 03-07-2020

Zorgverzekeraars waarborgen continuïteit ziekenhuiszorg met corona-regeling voor umc's en ziekenhuizen

Ziekenhuizen krijgen van zorgverzekeraars een passende vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. Met de steunmaatregelen is een bedrag van enkele miljarden euro’s gemoeid. Zorgverzekeraars gebruiken hiervoor collectief opgebracht premiegeld en indien nodig hun reserves. Deze corona-regeling is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN)* opgesteld in goed overleg met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Zorgverzekeraars neutraliseren met de regeling de financiële impact van corona op ziekenhuizen. Zorgverzekeraars waarborgen daarmee de continuïteit van ziekenhuiszorg voor hun verzekerden. 

Lees ook de brief die ZN stuurde aan ziekenhuisbestuurders met als bijlage de uitgangspunten van de met NFU en NVZ op 1 juli 2020 overeengekomen regeling.

Corona heeft grote impact (gehad) op de organisatie en financiën van en algemene ziekenhuizen en universitair medische centra. Zorgverzekeraars bieden hen een passende vergoeding waarmee de effecten van corona op de zorgomzet van ziekenhuizen wordt geneutraliseerd en de netto extra kosten gemaakt vanwege corona worden vergoed. Voor ziekenhuizen is 2020 met deze regeling, als het gaat om kosten en inkomsten van zorg uit basisverzekering en de aanvullende verzekering, financieel een jaar alsof er geen corona was. De zorgverzekeraars doen met de vergoeding recht aan de belangen van ziekenhuizen én van verzekerden.

Unieke regeling
Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland: “Zorgverzekeraars hebben grote waardering voor de inzet van ziekenhuizen in deze bijzondere periode. De zorg voor coronapatiënten heeft een enorme impact gehad op hun organisatie en financiën. Eerst hebben zorgverzekeraars liquiditeitsproblemen bij ziekenhuizen voorkomen door voorschotten te verstrekken. Eerder al gaven de zorgverzekeraars aan dat zij de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van ziekenhuizen in 2020 willen neutraliseren, dus binnen de gemaakte afspraken niet een negatief resultaat laten zien. Ik ben blij dat we nu met deze unieke regeling, in het belang van verzekerden, een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van onze ziekenhuiszorg. Ziekenhuizen kunnen zich hierdoor weer volledig richten op het verder op gang brengen van de reguliere zorg.

Lees hier het artikel in het AD en hier het artikel in NRC waarin ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg en Georgette Fijneman van Zilveren Kruis toelichting geven op de steun van zorgverzekeraars aan umc's en ziekenhuizen.

* Dit is een gezamenlijke regeling van alle zorgverzekeraars met uitzondering van zorgverzekeraar Eucare