Zorg staat voorop-973fb924-905f-4c1b-8e8c-8b93a58b0007.jpg
08-07-2020

Merendeel zorgaanbieders kan continuïteitsbijdrage nog aanvragen tot en met 14 juli

Voor veel zorgaanbieders is dinsdag 14 juli a.s. de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars. Om middernacht sluit dan het aanvraagportaal bij VECOZO. De sluiting geldt niet voor zorgaanbieders in de ggz en voor grotere zorgaanbieders waarvoor onlangs regelingen zijn gepubliceerd. Daarnaast is voor enkele specifieke groepen zorgaanbieders de looptijd verlengd. 

Zorgaanbieders die nog geen aanvraag hebben ingediend, maar nog wel voornemens zijn dit te doen, wordt geadviseerd voor donderdag 9 juli in te loggen om te kijken of alles goed staat in het portaal; eventuele vragen en storingen kunnen namelijk tot donderdag 9 juli 12.00 uur worden doorgegeven aan de zorgverzekeraar. Mocht iemand daarna ontdekken dat er bijvoorbeeld geen of een verkeerd formulier klaar staat, dan kan dat helaas niet meer worden hersteld.

Verlenging
Gelet op de bijzondere omstandigheden van enkele zorgsectoren is besloten de looptijd van de regeling voor hen te verlengen. Voor de leveranciers van hulpmiddelen, waarover vorige week al een nieuwsbericht is verschenen, is de regeling met drie maanden verlengd tot 1 oktober 2020. Ook voor de aanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf is de looptijd verlengd, en wel tot 1 november. Voor zittend ziekenvervoer is besloten de regeling met twee maanden te verlengen tot 1 september. 

Voorwaarde om voor verlenging in aanmerking te komen is, dat de desbetreffende zorgaanbieder ook al in de eerste periode (dus tot en met 14 juli) een bijdrage heeft aangevraagd. De verlenging zelf moet opnieuw worden aangevraagd, daarvoor wordt vanaf 21 juli bij VECOZO een nieuw portaal ingesteld.
 
Overige grotere zorgaanbieders
Nu ook de regelingen voor ziekenhuizen en wijkverpleging op hoofdlijnen vaststaan, is gekeken hoe een aantal andere, doorgaans ook grotere zorgaanbieders, die tot nu toe nog niet zijn ‘ingedeeld’, het beste van een continuïteitsbijdrage kan worden voorzien. Voor enkele van deze organisaties, met name in de medisch specialistische zorg, is de recent bekendgemaakte regeling voor de (academische) ziekenhuizen als uitgangspunt genomen. Deze wordt vervolgens toegespitst op de desbetreffende instellingen. In veel andere gevallen lijkt de generieke regeling ook voor deze zorgaanbieders geschikt om tot een passende bijdrage te komen. Met de (categorieën van) zorgaanbieders die dit betreft, wordt een dezer dagen afzonderlijk contact opgenomen om de voor hen geldende regeling toe te lichten.