thuis app CWZ, internetformaat-d358f216-abd1-4c7b-beab-32c07b3f88be.jpg
Medisch specialistische zorg 15-07-2020

Uniek: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis gebruikt app voor patiënten bij herstel na darmoperatie

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen gebruikt sinds deze week een app voor patiënten die een darmoperatie hebben ondergaan. Patiënten kunnen deze CWZ Thuis app gebruiken tijdens het herstel. Ze kunnen via de app gezondheidsinformatie doorgeven aan de behandelend arts. Hierdoor mogen zij eerder naar huis om te herstellen van de ingreep. Thuis herstellen mensen beter omdat ze in een vertrouwde omgeving beter slapen, eten en meer bewegen. Het gebruik van de app voor deze patiënten is uniek in Nederland. Voor de CWZ Thuis app is het ziekenhuis een samenwerking aangegaan met onder meer zorgverzekeraars VGZ en CZ.

De Thuis app maakt bezoek aan de polikliniek vaak overbodig en registreert de gezondheidssituatie ook tussen de polikliniekbezoeken. Patiënten die de app gebruiken, meten thuis gezondheidswaarden zoals zuurstof (saturatie), bloeddruk, hartslag of activiteit (stappen). De gemeten gegevens worden via de app doorgegeven en er kijkt iemand op afstand mee. Dat geeft patiënten een veilig gevoel. Is contact met een zorgverlener toch nodig, dan gebeurt dat indien mogelijk via beeldbellen, telefonisch of gewoon met een afspraak. Naast het gebruik van de Thuis app voor patiënten die een darmoperatie hebben ondergaan, gebruikt het ziekenhuis de app ook voor patiënten met COPD en hartfalen. Het gebruik van de app is vrijwillig.

Netwerk Zinnige Zorg
Binnen het netwerk Zinnige Zorg, een innovatief netwerk van 12 ziekenhuizen, 4 GGZ en 2 VVT-instellingen, werkt VGZ actief samen met zes innovatieve partners op het gebied van telemonitoring chronisch hartfalen en COPD. Het CWZ is er daar één van. Gezamenlijk zetten VGZ en deze partners in op het versneld implementeren van telemonitoring, door hierop samen te werken en actief van elkaar te leren. Een voorbeeld is dat de netwerkpartners gezamenlijk technologieleveranciers en de zorgpaden van de verschillende netwerkpartners hebben vergeleken. “De ervaringen en aanpakken vanuit de verschillende zorgaanbieders worden actief uitgewisseld, zodat we met elkaar leren wat goed werkt en wat niet. Hiermee maken we de zorg nóg zinniger voor de patiënt,” aldus Marcel Meijer (strategisch alliantie manager) en Nathalie van de Louw (innovatiemanager) van VGZ.

Mooie en belangrijke stap gezet
Zorgverzekeraar CZ wil samen met onder meer ziekenhuizen de inzet van slimme zorgoplossingen versnellen, want dat heeft een enorme meerwaarde voor patiënt en arts. Menno Jansen, innovatiemanager bij CZ, ziet dat er verschillende toepassingen zijn die hun effect al hebben bewezen. “Tijdens de coronacrisis hebben patiënten en artsen goede ervaringen opgedaan met zorg op afstand en zelfmanagement. Veel van hen zien de voordelen ten opzichte van de reguliere zorg.” Het zijn oplossingen die helpen om de zorg op dit moment beschikbaar te houden, maar Jansen ziet op deze manier ook de zorg echt duurzaam verbeteren. “Minder onnodige bezoeken aan het ziekenhuis, terwijl op afstand de gezondheidssituatie continu wordt bewaakt. Zo komt de dokter alleen in actie wanneer het nodig is. Dat is niet alleen een toegevoegde waarde voor de zorg aan patiënten, maar ook een manier waarop we de zorg voor de toekomst beter beschikbaar en betaalbaar kunnen houden. Met het CWZ is een mooie en belangrijke stap gezet, we hopen dat we de kansen die er liggen ook snel met andere ziekenhuizen kunnen pakken.”