Zorg staat voorop-d74ef7f6-bb71-4127-b3a3-070447a39ff3.jpg
Eerstelijnszorg 21-07-2020

Ruim 10.000 aanvragen continuïteitsbijdrage voor kleine en middelgrote zorgaanbieders

Ruim 10.000 zorgaanbieders hebben gebruikgemaakt van de continuïteitsbijdrage-regeling voor aanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro. De mogelijkheid tot het aanvragen van een continuïteitsbijdrage sloot op 14 juli. De regeling is door zorgverzekeraars in het leven geroepen om zorgaanbieders financieel goed door de moeilijke coronatijd te helpen, zodat zij zorg kunnen blijven bieden aan verzekerden. Nu én in de toekomst. Zorgverzekeraars hebben de indruk dat zij de aanbieders die de steun nodig hadden met de regeling hebben geholpen.

Directeur Wout Adema van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) blikte in gesprek met Zorgvisie terug op de continuïteitsbijdrage-regeling voor kleine en middelgrote zorgaanbieders, lees hier het artikel. 

Beroepsgroepen die al vroeg in de coronacrisis zorgen hadden over hun financiële positie hebben het meest intensief gebruik gemaakt van de regeling, een kleine meerderheid van deze aanbieders deed een aanvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysiotherapeuten en tandartsen die hun praktijk tijdelijk moesten sluiten of om aanbieders van zittend ziekenvervoer die extra auto’s en personeel hebben moeten inzetten. Andere zorgaanbieders hebben hun zorg ook deels digitaal of op andere creatieve wijze kunnen verlenen in de periode dat de coronamaatregelen van kracht zijn. Zij hebben daardoor relatief minder te maken gehad met grote omzetverliezen. De verruiming van de regels voor declaratie van digitale zorg, door de Nederlandse Zorgautoriteit, heeft daaraan vermoedelijk bijgedragen. Deze regels zijn nu verlengd tot 31 december 2020.

Klein en middelgroot
De regeling gericht op kleine en middelgrote zorgaanbieders (met een jaaromzet tot 10 miljoen euro) was een van de eerste regelingen die zorgverzekeraars hebben opgesteld en aangeboden na aanvang van de coronacrisis. Zorgverzekeraars hebben daarvoor gekozen omdat zij weten dat deze kleine en middelgrote aanbieders vaak minder financiële reserves hebben dan grotere zorgaanbieders. Hun financiële positie is daardoor kwetsbaarder, ook al heeft het overgrote deel een financieel gezond bedrijf. Het gaat om vergoeding van gemiste omzet uit zorg van de basis- en aanvullende verzekering, en veelal aanbieders in de eerste lijn. Zorgverzekeraars wilden met de cb-regeling voorkomen dat salarissen van medewerkers en praktijkhouders niet konden worden uitbetaald of dat zorgaanbieders zouden omvallen. 
 
Meerkosten
Zorgverzekeraars werken op dit moment aan een regeling voor de vergoeding van meerkosten als gevolg van corona, onder andere voor kleine en middelgrote zorgaanbieders. In september volgt hierover naar verwachting meer informatie. Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders om op dit moment nog geen declaraties in te dienen voor deze meerkosten. Deze kunnen nog niet in behandeling worden genomen in afwachting van de regeling.