computer-6369f6dd-be75-4d93-812b-2011d4d9581d.jpg
18-08-2020

Aanvraagportaal continuïteitsbijdrage sluit op 21 augustus

Voor de meeste zorgaanbieders is vrijdag 21 augustus a.s. de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars. Om middernacht sluit het aanvraagportaal bij VECOZO.

Zorgaanbieders die nog een aanvraag willen indienen, wordt geadviseerd zo snel mogelijk in te loggen om te kijken of alles goed staat in het portaal en daarmee niet tot het laatste moment te wachten. Eventuele vragen en storingen kunnen dan zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de zorgverzekeraar. Mocht iemand om vijf voor twaalf ontdekken dat er bijvoorbeeld geen of een verkeerd formulier klaar staat, dan kan dat helaas niet meer worden hersteld. De sluiting van het portaal geldt voor alle zorgaanbieders die nog in aanmerking komen voor de regeling of voor verlenging van de regeling. Dat zijn overwegend kleinere zorgaanbieders in een aantal sectoren en de aanbieders van ggz-zorg zonder verblijf. Alleen poliklinische en dienstapotheken en eerstelijns diagnostische centra kunnen nog tot 11 september een verlenging van de continuïteitsbijdrage aanvragen. Voor de meeste grote zorgaanbieders staan specifieke regelingen open met afzonderlijke procedures en planningen.