lamp-1315735_1920-5040cd87-335b-4df0-a7b2-aa901d110f13.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 16-09-2020

Nieuw bekostigingsmodel voor ggz en forensische zorg

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan per 2022 werken met een nieuw bekostigingsmodel voor de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. Dit model gaat uit van de daadwerkelijk geleverde zorg, in plaats van behandeltrajecten, waardoor de nota voor de verzekerde een stuk begrijpelijker wordt dan met de huidige bekostiging. Zorgverzekeraars zijn blij met het nieuwe model dat meer mogelijkheden biedt voor maatwerk en vernieuwing. De staatssecretaris van VWS heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de Tweede Kamer op 14 september met een brief geïnformeerd over het besluit over het zorgprestatiemodel. 

Lees meer in het interview over het zorgpresatiemodel in GGZTotaal met Jaap van der Rijst, beleidscoördinator ggz bij Zorgverzekeraars Nederland.

Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de patiëntenvereniging dachten mee over een nieuwe model voor bekostiging. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseerde vervolgens de staatssecretaris hierover. Het nieuwe model biedt veel voordelen voor alle betrokken partijen. Zo geeft het zorgprestatiemodel veel sneller inzicht in de zorguitgaven. De prestaties zijn namelijk gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Hierdoor sluit de administraties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar aan. Ook zorgt het voor meer eenheid in de registratie in de verschillende onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Met het nieuwe model zijn de nota’s duidelijker en de regels eenvoudiger.  

Gepast gebruik
Zorgverzekeraars vinden het van belang dat ook met de nieuwe bekostiging wordt gewerkt op basis van de laatste inzichten uit wetenschap en (behandel)praktijk. Gepast gebruik van zorg moet centraal staan in het vormgeven van de behandeling en in de verantwoording daarvan. De NZa besluit nog over het model voor zorgvraagtypering. Zorgverzekeraars hopen dat de zorgvraagtypering gaat bijdragen aan beter inzicht in de behoefte aan zorg van de patiënt en de behandeling en behandellocatie die daarbij het beste past.

In het programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten samen. Lees meer over het programma en de deelnemers op www.zorgprestatiemodel.nl.