fysiotherapie (2) (2)-bed9fd5c-1d8f-4295-9623-52149991b76c.jpg
Eerstelijnszorg 25-09-2020

Nieuwe stappen naar toekomstbestendige en betaalbare paramedische zorg

Zorgverzekeraars en beroepsverenigingen werken samen aan toekomstbestendige paramedische zorg. De paramedische beroepsverenigingen hebben in eerste versies van werkagenda’s plannen beschreven voor meer doelmatige en efficiënte zorg en meer transparantie in de kwaliteit van de zorg. De zorgverzekeraars stellen op hun beurt de nieuwe tarieven voor de paramedische zorg vast. Een aantal zorgverzekeraars heeft de tarieven al bekendgemaakt, en anderen doen dat binnenkort. Zorgverzekeraars en beroepsverenigingen geven hiermee uitvoering aan de afspraak de komende jaren stappen te zetten naar een betere balans tussen toegankelijkheid, kosten en betaalbaarheid van paramedische zorg.

Op basis van een eerder uitgevoerd kostenonderzoek zijn de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars met elkaar in gesprek gegaan over de toekomstbestendigheid van de paramedische zorg. Zij spraken daarbij af dat tarief en betaalbaarheid twee kanten zijn van dezelfde medaille. Beide partijen hebben hierin dus hun eigen aandeel en beseffen dat het gaat om een traject van enkele jaren om dit uit te voeren. Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland: ‘Ik ben blij dat we samen optrekken voor een nog betere paramedische zorg in Nederland. In de komende tijd worden de plannen van de beroepsverenigingen verder uitgewerkt. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het betalen van passende, kostendekkende tarieven.  Wij zijn blij dat de verschillende beroepsgroepen de handschoen oppakken om door aanpassing van de praktijkvoering te zorgen voor een beheerste kostenontwikkeling. Zo houden we de paramedische zorg betaalbaar en toegankelijk, in het belang alle verzekerden.’ 

De juiste zorg op de juiste plek
Het kostenonderzoek heeft laat zien dat de gemiddelde normatieve kostprijs in veel gevallen hoger is dan de tarieven. Wanneer de tarieven worden verhoogd, zonder dat andere maatregelen worden genomen, heeft dat een opwaarts effect op de premies van de basisverzekering en vooral van de aanvullende verzekeringen. Een stijging van het tarief moet daarom, in lijn met de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken, samengaan met inspanningen van de beroepsverenigingen om de zorg betaalbaar te houden voor verzekerden en daarbij oog te hebben voor alle aspecten die van invloed zijn op de kostprijs. Zorgverzekeraars nemen de uitkomsten van het kostenonderzoek ter harte. De beroepsgroepen op hun beurt zullen zich maximaal inspannen voor een kwalitatief goede, doelmatige en efficiënte zorgverlening om zodoende de zorg betaalbaar te houden. Dit om samen te werken aan de juiste zorg op de juiste plek.