park wandelen man vrouw, internetformaat-a6f3ca25-d03a-4350-b04f-d4036a8bf576.jpg
Zorgverzekering 22-10-2020

Unieke samenwerking om CZ-verzekerden met multiproblematiek te helpen goed geslaagd

CZ sloot in 2017 een uniek en innovatief contract om met maatwerk verzekerden in Den Haag te helpen met hun bestaansonzekerheid. Denk daarbij aan schulden, armoede- en gezondheidsproblemen. Met een zogenoemde Health Impact Bond is een Sociaal Hospitaal gestart waarin zorgverzekeraar CZ, de Gemeente Den Haag en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) samen optrokken. In totaal zijn 136 Haagse huishoudens door IPW geholpen. Gemeente en CZ verwachtten in 2017 zowel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van inwoners als aan de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. Dat is gelukt. Het grootste deel van de deelnemers heeft aangegeven een betere kwaliteit van leven te ervaren en het heeft geleid tot een kostenbesparing van 3 miljoen euro, vooral voor de gemeente Den Haag.

Om het project te kunnen draaien heeft CZ een bedrag voorgefinancierd. Dit is onder andere ingezet om in specifieke casussen doorbraken te forceren waarmee een toekomstperspectief kan worden geschapen maar ook voor onderzoek. Arno van Son van de raad van bestuur van CZ: “Als CZ hebben wij hier onze nek voor uitgestoken. Het vergt een andere manier van denken omdat je investeert om erger leed te voorkomen terwijl we juist gewend zijn de zorg voor deze mensen te betalen. De resultaten laten nu zien dat voorfinanciering door een private partij niet nodig is. Gemeenten kunnen dit prima oplossen in hun eigen begroting, maar daarvoor moet wel vertrouwen en bewijs zijn dat de methodiek werkt. Dat hebben we met onze voorfinanciering mogelijk gemaakt. Een groot deel van het geld is al terugbetaald en de rest volgt binnenkort.”

Navolging in 45 gemeenten
De Hogeschool van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het effect op de kwaliteit van leven voor de deelnemende verzekerden. Van de deelnemers geeft 81 procent aan dat hun kwaliteit van leven is verbeterd en driekwart voelt zich mentaal en/of lichamelijk beter. De resultaten zijn dusdanig positief dat het project in Den Haag wordt voortgezet en uitgebreid. Daarnaast heeft het project ook andere gemeenten geïnspireerd om aan de slag te gaan met een vergelijkbare aanpak. Het IPW gaat het komend jaar nog 45 gemeenten laten aansluiten op hun doorbraakmethode.