29-10-2020

Overheid lanceert campagne ‘PUUR rookvrij’

De Rijksoverheid heeft vandaag ‘PUUR rookvrij’ gelanceerd. Deze landelijke campagne om te stoppen met roken is een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is namens de zorgverzekeraars een van de ondertekenaars van het akkoord en streeft samen met de andere betrokkenen naar een rookvrije generatie in 2040.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS: “Veel rokers denken aan stoppen. Met deze nieuwe campagne willen we hen de hand reiken om dat ook voor elkaar te krijgen. Positieve motivatie staat centraal in de campagne. Net als veel begrip over hoe moeilijk het kan zijn en welke hulplijnen je kunt inschakelen. Ik ben heel blij dat deze positieve en inspirerende campagne er nu is.”

Nederland gezond
ZN sluit zich aan bij de woorden van de staatssecretaris. ZN benadrukt in haar agenda Blijvend verzekerd van goede zorg dat het belangrijk is dat de overheid een centrale visie op gezondheidsbevordering ontwikkelt. Een goede gezondheid is immers een van de belangrijkste zaken in een mensenleven. Het voorkomen van ziekte en zorg verhoogt de kwaliteit van leven en kan onnodige zorgkosten voorkomen. Ook draagt gezondheidsbevordering bij aan de arbeidsproductiviteit, die we bij afname van de beroepsbevolking volop nodig hebben. De belangrijkste winst rond gezondheidsbevordering is te boeken buiten de zorg, denk aan onderwijs, voeding en werk. ZN vindt dat gezondheid in al het beleid van een nieuw kabinet een belangrijk aandachtspunt moet zijn onder het motto ‘Nederland gezond’.

Puurrookvrij.nl
De campagne PUUR rookvrij wil rokers aanzetten tot een serieuze stoppoging, net zo lang tot ze definitief gestopt zijn.  De nieuwe website www.puurrookvrij.nl helpt rokers met het plannen van een stopdatum en laat zien wat er met hun lichaam gebeurt. De website laat ervaringsverhalen zien van mensen die al gestopt zijn, geeft tips voor als het moeilijk wordt en wijst op mogelijkheden voor begeleiding, zoals hulp van zorgprofessionals, gesprekken met een stoppen-met-roken-coach of groepstherapie, of hulpmiddelen als nicotinevervangers of medicijnen.