gehandicaptenzorg-4f883cd9-7979-4ad6-90ce-14a0d84b53f0.jpg
Eerstelijnszorg 30-10-2020

ZN ondertekent convenant medisch generalistische zorg

Zorgverzekeraars en zorgkantoren vinden het belangrijk dat mensen met een beperking tijdig de juiste en goede zorg krijgen. Ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft daarom het convenant medisch generalistische zorg (mgz) ondertekend. Samen met onder meer Ieder(in), KansPlus en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) willen de zorgverzekeraars en zorgkantoren de toegang tot zorg door huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten verbeteren.

Het convenant biedt volgens ZN goede aanknopingspunten om de samenwerking tussen de beroepsgroepen verder vorm te geven. ZN pleit er verder voor om een dergelijk convenant ook voor de ouderenzorg te sluiten.

Het convenant medisch generalistische zorg is ondertekend door:

  • Ieder(in)
  • InEen
  • KansPlus
  • Landelijke Huisartsenvereniging
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant en het ministerie van VWS onderschrijft de inhoud ervan.