handen samen samenwerking-832f90bc-32da-4304-9bce-b2e6a3218143.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 02-11-2020

Zilveren Kruis zet met gemeenten schouders onder ggz in de regio

Samen met 43 gemeenten heeft Zilveren Kruis regiobeelden gemaakt om de geestelijke gezondheidszorg in kaart te brengen. Het is voor zorgverzekeraars en gemeenten relevant om een goed beeld te hebben van de mensen voor wie zij een verantwoordelijkheid hebben in zorg en ondersteuning.

Erik Koekoek van Zilveren Kruis: “Die gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt in de verbinding tussen het medisch en het sociaal domein. Daarop vullen gemeenten en zorgverzekeraars elkaar aan. Maar dat kunnen we alleen goed doen als we inzicht hebben in de vraag om hoeveel mensen het gaat en welke vragen zij precies hebben. Inzicht daarin krijgen vormt het ideale vertrekpunt om die samenwerking te optimaliseren.”

De inventarisatie van de regiobeelden krijgt een plek in de al bestaande samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. “Hierin gaan we bepalen welke thema’s we verder gaan uitdiepen”, zegt Koekoek. “En uiteraard gaan we bij de vervolgstappen ook de aanbieders van zorg en welzijn betrekken.”

Lees hier het artikel in De Eerstelijns