GGZ illustratie 3-926a6929-d83c-4c55-aa54-c0738fabb96c.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 19-11-2020

Eno draagt bij aan ondersteuning tijdens wachten op behandeling van psychische problemen

Gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno ondersteunen een lokaal proefproject voor hulp aan mensen die wachten op een behandeling van hun psychische problemen. Drie teams van behandelaren van ggz-aanbieder Dimence werken hiervoor samen met cliëntondersteuners van stichting Vriendendiensten. Zij helpen wachtenden hun problemen op andere leefgebieden op te sporen en aan te pakken zodat zij sneller herstellen tijdens de behandeling. 

Mensen met een psychische aandoening hebben vaak ook problemen op andere gebieden zoals werk, geld, dag-invulling, vrienden en relaties. Dit kan een effectieve behandeling van hun psychische problematiek in de weg staan. Cliëntondersteuners denken daarom met hen mee over oplossingen. Zij bieden daarbij zo nodig praktische en emotionele ondersteuning. Mensen ervaren hierdoor minder stress in de periode dat zij wachten op een behandeling. 

Korte wachtlijsten
Met de samenwerking verschuift een deel van de hulp van de specialistische ggz-zorg naar het sociaal domein. Behandelaren van Dimence kunnen zich meer specifiek richten op de behandeling van de psychische problemen. De initiatiefnemers verwachten dat de duur van de ggz-behandeling hierdoor korter wordt. Zo ontstaat meer ruimte om nieuwe cliënten te behandelen en de wachtlijsten te beperken. 

Sociaal domein
Het proefproject is een goed voorbeeld van het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Zorgverzekeraars willen de onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van lichte klachten in de ggz tegengaan. In hun gezamenlijke visie op de ggz in 2025 stellen zij dat meer samenwerking met partijen in het sociaal domein, waaronder gemeenten, daarvoor een belangrijke oplossing kan zijn. Met dit project wordt dat in praktijk gebracht. 

Aanpak wachttijden
De samenwerking is ontstaan uit de regionale aanpak wachttijden ggz met overheidssubsidie van ZonMw. Met deze samenwerking hopen Dimence en stichting Vriendendiensten Deventer, met steun van zorgverzekeraar Eno (Salland Zorgverzekeringen) en de gemeente Deventer, cliënten meer en beter passende ondersteuning te kunnen bieden.
 

Bronnen: Eno