ambulance2-8b70f352-c00f-432e-8b73-6da02b57a110.jpg
Medisch specialistische zorg 26-11-2020

Zorgverzekeraars: los knelpunten acute zorg op met regionaal maatwerk

Verzekerden moeten overal in Nederland ervan op aan kunnen, dat de acute zorg goed geregeld is. Zorgverzekeraars herkennen dat er regionale knelpunten zijn in de acute zorg. Regionaal maatwerk, waar zorgverzekeraars met alle betrokken partijen per regio voor willen zorgen, biedt de beste mogelijkheden voor het aanpakken daarvan. Zij zien een uniforme herinrichting van het acute zorglandschap voor het hele land op voorhand niet als oplossing. Dit schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan minister Tamara van Ark in reactie op de internetconsultatie ‘Houtskoolschets Acute Zorg’.

Regionale oplossingen, ondersteund met landelijke invulling van randvoorwaarden, hebben de voorkeur van de zorgverzekeraars boven een landelijke blauwdruk voor de acute zorg. Soms moeten oplossingen op landelijk niveau (gegevensuitwisseling) worden geboden, soms per ROAZ-regio (traumazorg) en soms op het niveau van een kleinere regio (herkenbaar team wijkverpleging in de avond-, nacht- en weekenduren). Zorgverzekeraars nemen hun verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van regionale maatwerkoplossingen in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen, inclusief verzekerden en patiënten. Cruciaal bij het in goede banen leiden van veranderingen in de acute zorg zijn samenwerking, draagvlak en urgentie, zo schrijft ZN in de brief. In 2019 hebben zorgverzekeraars afgesproken dat de twee grootste zorgverzekeraars in de regio het voortouw nemen bij regionaal maatwerk en dat zij zorgen dat de acute zorg goed georganiseerd is.

Randvoorwaarden
Zorgverzekeraars wijzen erop dat het nu snel invullen van de randvoorwaarden (bijvoorbeeld goede gegevensuitwisseling en ontwikkeling van normen) van groot belang is. Voorwaarde is wel dat normen ruimte laten voor en helpen bij de regionale invulling van een goed functionerende acute zorgketen. Zorgverzekeraars roepen het ministerie van VWS op om nu al ontwikkeling op deze vlakken te versnellen door deze wettelijk en/of technisch mogelijk te maken.