TS-20180123-ZN_Ziekhuis-36 (3)-5ac8e1cc-4955-4052-856d-4a445c99cd56.jpg
Medisch specialistische zorg 27-11-2020

Gezamenlijke inzet ziekenhuizen en zorgverzekeraars: ook in 2021 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg 

Patiënten moeten ook volgend jaar kunnen rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Dat is de inzet van zorgverzekeraars, umc’s en algemene ziekenhuizen. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen willen alle huidige contractuele relaties volgend jaar voortzetten, zodat mensen ook in 2021 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terecht kunnen. 

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn in constructief overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de ziekenhuiszorg in 2021. Omdat dat overleg nog niet is afgerond, kunnen de afzonderlijke ziekenhuizen en zorgverzekeraars nu nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt. De inzet van ZN, NFU en NVZ is om de landelijke gesprekken op korte termijn te kunnen afronden. Zo snel mogelijk daarna is voor verzekerden informatie beschikbaar over de precieze afspraken per ziekenhuis.

Zorgadvies en zorgbemiddeling
Als verzekerden willen weten hoe en waar zij terecht kunnen voor zorg, kunnen zij voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl. Patiënten kunnen erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om hen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Mensen met gezondheidsklachten of die zorg nodig hebben, worden geadviseerd niet te wachten en contact op te nemen hun huisarts.