spoedzorg ziekenhuis-d66580b1-7f69-450f-99b6-c713bbfee5fd.jpg
Medisch specialistische zorg 17-12-2020

Kwetsbare ouderen in crisissituatie komen in Twente vaker terecht bij juiste vervolgzorg

Kwetsbare ouderen in een crisissituatie komen in Twente minder vaak onnodig in het ziekenhuis of op een verkeerde plek terecht. Dit is het resultaat van een vorig en dit jaar gehouden pilot van het zogenoemde Zorgpad Observatie waarbij betrokken zorgverleners de juiste vervolgzorg beter kunnen bepalen. Door de inzet van dit Zorgpad komt 76% van de kwetsbare ouderen direct op de plek waar ze het beste geholpen kunnen worden in plaats van 22% in de ‘oude’ situatie. Dat wil zeggen bij een vooraf-inschatting van een verwijzer. Menzis is een van betrokken partijen bij de pilot.

Zorgschakel Enschede (samenwerking van 4 organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg) is initiatiefnemer van de pilot, die dit samen met de huisartsen van LHV en THOONMedisch Spectrum Twente en Menzis uitvoerde. In het Zorgpad werken de partijen multidisciplinair samen. Gemiddeld 12 dagen observeren, behandelen, triëren en indiceren zij de oudere in een van de VVT-organisaties. Om vervolgens met elkaar beter en sneller de juiste vervolgzorg te bepalen.

Deze aanpak leidt onder meer tot:

  • minder kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp;
  • minder opnames in het ziekenhuis;
  • kortere ligduur in een eerstelijnsverblijf;
  • snellere uitstroom naar langdurige zorg;
  • snellere doorstroom in de VVT-organisatie.

Door de inzet van het Zorgpad Observatie neemt de kans op de juiste zorg op de juiste plek dus enorm toe. Deze positieve uitkomsten zorgen ervoor dat de pilot in 2021 een vervolg én doorontwikkeling krijgt.

Bekijk voor meer informatie over het Zorgpad Observatie de infographic.