ziekenhuis bed gesprek-ee1471d8-0f0c-4060-b792-de35f941c918.jpg
Medisch specialistische zorg 13-01-2021

Zorgverzekeraars en klinieken maken afspraken over inzet personeel in ziekenhuizen

Koepelorganisaties Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) hebben afspraken gemaakt over het inzetten van personeel van zelfstandige behandelcentra (zbc’s) in ziekenhuizen. Hiermee willen zij bijdragen aan het verlichten van de hoge werkdruk van het ziekenhuispersoneel door corona. Afgesproken is hoe ziekenhuizen en klinieken in het Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) gezamenlijk gaan bepalen of er behoefte is aan inzet van personeel voor kritische zorg. Klinieken die hun medewerkers uitlenen – en daarvoor hun eigen zorg afschalen – worden vervolgens door de zorgverzekeraars financieel gecompenseerd.

Lees hier het artikel dat Zorgvisie over de afspraken tussen ZN en ZKN. De regeling is hier te vinden.

Doel van de afspraken is om zorgpersoneel optimaal te spreiden en de capaciteit van de volledige medisch specialistische zorg in Nederland te benutten. In de ROAZ’en wordt daarom een goede afweging gemaakt tussen het voortzetten van de reguliere zorg in de ZBC’s en de inzet van hun medewerkers in de ziekenhuizen voor de behandeling van coronapatiënten. Op basis van een aantal voorwaarden kunnen ziekenhuizen vervolgens een beroep doen op klinieken voor het inzetten van hun medewerkers.

Gezondheidswinst
Medewerkers worden op basis van vrijwilligheid ingezet op de plek waar zij de meeste gezondheidswinst kunnen behalen. Daarvoor wordt steeds bekeken of ziekenhuizen hun klinische zorg (categorie 4 en 5) volledig hebben afgeschaald. Ook wordt vastgesteld of ziekenhuizen de mogelijkheden voor onderlinge uitwisseling van benodigd personeel hebben benut. De steun van ZBC’s moet bijdragen aan de continuïteit van de meer acute zorg (categorie 1, 2 en 3) en de zorg voor coronapatiënten. De regeling geldt in eerste instantie voor de eerste drie maanden van 2021.

Zorgcapaciteit
Gedurende de tweede golf hebben klinieken in lijn met het kabinetsbeleid de reguliere zorg zoveel mogelijk voortgezet. Nu de druk op de ziekenhuizen steeds groter wordt, willen klinieken en zorgverzekeraars met deze afspraken bijdragen aan een optimale spreiding van medewerkers. Tegelijkertijd willen zij de capaciteit van de totale medisch specialistische zorg zoveel mogelijk overeind houden. ZN en ZKN gaan eveneens met elkaar in gesprek over hoe zij omgaan met zorg die moet worden ingehaald, nu door corona in de afgelopen maanden heel veel zorg is uitgesteld.

Overgangsjaar
ZN ziet 2021 als een overgangsjaar waarin de behandeling van coronapatiënten naar verloop van tijd een ‘normaal onderdeel’ wordt van de zorg. Het precieze verloop van corona blijft onbekend. Met deze regeling spelen zorgverzekeraars in op de huidige, nog steeds grote, impact van corona op de ziekenhuizen. Door ziekte en verplichte quarantaines is het ziekteverzuim onder het ziekenhuispersoneel erg hoog waardoor de werkdruk toeneemt.