ouderen jongeren spelletje risicoverevening-ba64cffb-ee37-4ffb-9488-c77e4291ec02.jpg
Langdurige zorg 19-01-2021

In derde kwartaal 2020 minder mensen op wachtlijst verpleeghuis

In het derde kwartaal van 2020 staan 20.223 mensen op een wachtlijst voor een verpleeghuis. Dat zijn er 873 minder dan in het eerste kwartaal van 2020. Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar namen de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg juist toe. Dit blijkt uit de wachtlijstrapportage over het 3e kwartaal van 2020 van Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland. In deze landelijke rapportage staat hoeveel mensen in Nederland wachten op een plaats in een verpleeghuis.

In de eerste twee kwartalen van 2020 was er nog sprake van een stijging van het aantal mensen dat wachtte op een plek in een verpleeghuis. Zo stonden er op 1 april 21.106 mensen op een wachtlijst, en op 1 juli nog 20.661. Dit kwam doordat veel ouderen een opname uitstelden en geen Wlz-indicatie aanvroegen vanwege corona. Tegelijkertijd kwamen veel plaatsen vrij in de verpleeghuizen doordat ouderen overleden. In het derde kwartaal van 2020 stijgt het aantal ouderen dat een Wlz-indicatie aanvraagt en worden de opengevallen plaatsen in de verpleeghuizen opgevuld. Hierdoor daalt het aantal wachtenden op 1 oktober  ten opzichte van de eerste twee kwartalen.

Inmiddels is er sprake van een tweede coronagolf met landelijke maatregelen. Wat dit betekent voor het aantal mensen dat wacht op Wlz-verpleegzorg zal duidelijk worden als ook de cijfers over het vierde kwartaal van 2020 bekend zijn. Deze cijfers worden eind februari verwacht.

Aanpak wachtlijsten
In de kwartaalrapportage staat de huidige vraag naar verpleeghuiszorg. De komende jaren stijgt het aantal 80-plussers in Nederland flink en de verwachting is dat daarmee ook de vraag naar verpleegzorg flink zal stijgen. Om deze toekomstige vraag in beeld te brengen, hebben de zorgkantoren regioplannen gemaakt voor alle 31 zorgkantoorregio’s in Nederland. Zorgkantoren willen op basis van de regionale capaciteitsplannen in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten over het organiseren van voldoende en passende verpleegzorg in de regio.