Zorg staat voorop-b3909087-6ee8-4592-be38-b2207a4cb202.jpg
24-01-2021

Corona heeft impact op voorlopige jaarcijfers zorgverzekeraars 

Vorig jaar was een uitzonderlijk jaar voor de gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen zoveel als mogelijk op tijd de noodzakelijke zorg kreeg. Zorgverzekeraars hebben in 2020 verschillende regelingen getroffen om zorgaanbieders te compenseren voor extra kosten en gemiste inkomsten door corona. Hierdoor zijn zorgaanbieders ook dit jaar in staat om zorg te leveren aan verzekerden. Onder meer door deze regelingen heeft corona impact op de werkwijze en financiën van de zorgverzekeraars. Inkomsten en uitgaven zijn nu aanzienlijk anders dan afgelopen jaren en werken op verschillende manieren door op de zorgpremies en buffers. 

Zorgverzekeraars betalen de kosten van corona uit premiegelden en spreken waar nodig hun buffers aan. Zij ontvangen daarnaast een extra bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. In de wet is vastgelegd dat dit fonds in uitzonderlijke omstandigheden, zoals een pandemie, een extra uitkering doet aan de zorgverzekeraars. Daardoor kunnen zij de grote en onvoorziene kosten van corona gedeeltelijk opvangen. 

Bijdrage Zorgverzekeringsfonds
De bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds is afhankelijk van de extra zorgkosten die de zorgverzekeraars hebben gemaakt door corona. De meest recente schatting, door onderzoeksbureau Gupta, van die kosten uit de basisverzekering bedraagt 1,3 miljard euro in 2020 en nog zeker 0,4 miljard euro in 2021. In totaal ten minste 1,7 miljard euro. De extra bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds in deze kosten voor coronazorg bedraagt naar verwachting 1,2 miljard euro over 2020 en 2021. Het fonds wordt gefinancierd met de inkomensafhankelijke (werkgevers)bijdragen en belastingen. Het tekort dat door de uitkering ontstaat, wordt vanuit deze bronnen weer aangevuld. 

Vaststellen zorgpremies
Zorgverzekeraars maken bij het vaststellen van de zorgpremies ieder eigen afwegingen en inschattingen. Afgelopen najaar was het bij het vaststellen van de zorgpremies voor de zorgverzekeraars zeer lastig om de zorgkosten voor 2021 in te schatten. Corona zal ook in 2021 nog invloed hebben op de zorg en de kosten daarvan. Zo wordt waarschijnlijk ook dit jaar minder reguliere zorg verleend dan voorafgaand aan de pandemie. Onbekend is nog in welke mate. Ook stond bij het vaststellen van de premies nog niet bij alle zorgverzekeraars vast of en in welke mate zij een extra bijdrage zouden krijgen uit het Zorgverzekeringsfonds voor zorgkosten door corona. 

Jaarcijfers 2020
In de komende maanden publiceren de zorgverzekeraars hun jaarcijfers over 2020. Het uitzonderlijke jaar leidt naar verwachting tot verschillen tussen de resultaten van de diverse zorgverzekeraars. Ook zijn de resultaten mogelijk anders dan eerder werd verwacht. Dit is mede een gevolg van de extra bijdrage die zorgverzekeraars ontvangen uit het Zorgverzekeringsfonds. Op het moment dat uit de resultaten blijkt dat de buffers toenemen, blijft dit geld bij alle zorgverzekeraars steeds beschikbaar voor de zorg. Zorgverzekeraars investeren het in onder andere vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de zorg en zij gebruiken het voor het beperken van toekomstige premiestijgingen. Een aantal zorgverzekeraars heeft dit laatste al gedaan.