laptop werken (2)-623bc115-62ea-4c0a-a8f8-354b089abde4.jpg
Zorgverzekering 02-02-2021

Definitief overstapcijfer: 1,1 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar in 2020

Verzekerden konden tot 1 februari een nieuwe zorgverzekering voor 2021 afsluiten. In totaal zijn 1,1 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar, zo blijkt uit analyse door Vektis van cijfers van alle zorgverzekeraars. Het gaat om 6,5% van de verzekerden. Dit definitieve percentage is gelijk aan het overstappercentage van vorig jaar. Corona lijkt daarmee niet van invloed te zijn op de keuze die verzekerden maken. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7%.

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld van zorgverzekeraar. Verzekerden die gewisseld zijn tussen een labels van een zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn niet meegerekend als overstapper.

Definitieve overstappercentages van 2011/2012 tot en met 2019/2021. Bron: Vektis.

Overstapseizoen 2021
Eind april publiceert Vektis een uitgebreide analyse van de overstapcijfers: de Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Nu is alleen gekeken naar het aantal verzekerden dat voor 2021 een polis afsluit bij een andere zorgverzekeraar dan in 2020. In de publicatie van vorig jaar is de verdeling in 2020 van de concerns en bijbehorende labels te vinden. 

Bronnen: Vektis