controle-94064fa6-38c9-4df1-8a8f-ed05891a56e5.jpg
11-03-2021

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2019 van start

Zorgverzekeraars dragen bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Daarom controleren zorgverzekeraars of zorguitgaven voldoen aan wet- en regelgeving en of de geleverde zorg gepast is voor de patiënt. Zorgverzekeraars hebben in afstemming met aanbieders voor 2019 wederom een zelfonderzoek curatieve GGZ (cGGZ) ontwikkeld. Het zelfonderzoek is een methodiek die bijdraagt aan de ontwikkeling om als GGZ-aanbieders ‘in control’ te komen over het declaratieproces en om declaraties efficiënt en effectief te controleren.

Deelname aan het zelfonderzoek is vrijwillig
Bij deelname toetst de deelnemende GGZ-aanbieder de eigen declaraties op een aantal, met aanbieders vooraf afgestemde, controlepunten. Op basis van de kennis en ervaring van afgelopen jaren is het zelfonderzoek voor een aantal controlepunten aangepast.

Afstemming met zorgaanbieders
In de voorbereiding op het zelfonderzoek cGGZ 2019 zijn drie afstemmingssessies geweest tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In deze drie bijeenkomsten zijn de verschillende documenten van het Zelfonderzoek en wijzigingen in controlepunten besproken. De input van deze bijeenkomsten is meegenomen binnen het zelfonderzoek cGGZ 2019. 

Efficiënte en effectieve uitvoering
Er wordt door zorgverzekeraars en zorgaanbieders gestreefd naar een efficiënte en effectieve uitvoering. Zo is het ook dit jaar weer mogelijk om deel te nemen aan de controlemethodiek re-performance. Deze methodiek zorgt met name bij de deelnemende grote geïntegreerde instellingen voor een snellere beoordeling. De keuze voor re-performance is vrijwillig. Daarnaast wordt zoals ieder jaar aangeraden om als GGZ-aanbieder gedurende de uitvoering van het zelfonderzoek contact te zoeken met de accountant, zodat tijdig een Rapport van Feitelijke Bevindingen kan worden opgeleverd.

Aanmelden
Deelname aan het Zelfonderzoek cGGZ 2019 is vrijwillig. Elke GGZ-aanbieder heeft zelf de keuze om wel of niet deel te nemen. Aanmelden kan tot en met 16 april via het daarvoor beschikbare Portaal Zelfonderzoek cGGZ. Let op dat u een bevestiging van uw aanmelding ontvangt. Geef in uw aanmelding ook aan of u deel wenst te nemen aan re-performance.

Vragen?
Algemene vragen over het Zelfonderzoek cGGZ 2019 kunt u via bovengenoemd portaal stellen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met uw reviewende zorgverzekeraar.

Rapportageformat 2019
Het rapportageformat 2019 wordt nog opgesteld en zal later worden bijgevoegd.