overleg gesprek 2 personen internetformaat ggz-333c390d-8b79-49a4-b3b5-a490e65a63eb.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 13-04-2021

Nieuwe bekostiging ggz ‘zorgprestatiemodel’ is klaar voor gebruik

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Er zijn verschillende factsheets en spelregels gepubliceerd die de regelgeving vertalen naar de praktijk. En de tabellen voor de bekostiging en voor zorgvraagtypering zijn beschikbaar. Met deze nieuwe informatie kunnen de ongeveer 5000 zorgaanbieders in de ggz en forensische zorg en de zorgverzekeraars vanaf nu aan het werk met deze bekostiging, die op 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Ze kunnen de ict op zorgprestatiemodel inrichten en de nieuwe bekostiging meenemen in de contractering.

Meer informatie over deze mijlpaal staat in dit nieuwsbericht.

Het nieuwe zorgprestatiemodel heeft ten opzichte van de huidige dbc-systematiek het voordeel dat er via de te versturen facturen meer informatie over de geleverde zorg, bijvoorbeeld het aantal consulten, wordt gedeeld tussen ggz-aanbieders en zorgverzekeraars. Er wordt maandelijks gefactureerd in plaats van aan het einde van looptijd van de dbc’s, die maximaal 365 dagen bedraagt.

Door deze betere en snellere informatievoorziening verwachten zorgverzekeraars gemakkelijker financiële afspraken en afspraken over de te leveren kwaliteit van zorg te kunnen maken. Daardoor kan ook nu het vaak moeizaam verlopende proces van contractering sterk verbeteren. 

Ook kan de controle en verantwoording over de gemaakte afspraken soepeler verlopen; dit is een voordeel voor aanbieder, zorgverzekeraar, toezichthouders, accountants en beleidsdepartementen als de ministeries van VWS, J&V en Financiën.