GGZ illustratie 3 (1)-b9495afd-2b4d-457b-9d75-1244b464611f.jpg
Farmacie 15-04-2021

Zorgverzekeraars: zorgvuldige afbouw antidepressiva belangrijk

Iedereen moet zorgvuldig, nauwkeurig en onder deskundige begeleiding antidepressiva kunnen afbouwen. We weten dat bij een klein deel van de verzekerden die willen afbouwen, dat niet zonder problemen gaat. Het is belangrijk dat zij dan contact opnemen met hun arts en apotheker; zij kunnen hen op de juiste manier begeleiden. Wanneer de arts of apotheker daarbij vaststelt dat vergoeding van afbouwmedicatie niet binnen de huidige richtlijnen valt, kan hij of zij een onderbouwde aanvraag voor alternatieve vergoeding indienen bij de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars Nederland stelt dit in een reactie op de uitzending van televisieprogramma Zembla op 15 april over stoppen met antidepressiva.

Ieder mens reageert verschillend op medicatie. Zo kunnen (persoonlijke) omstandigheden aanleiding zijn om het tempo van het afbouwen aan te passen. Op dit moment is er nog onvoldoende wetenschappelijke kennis over het afbouwen van antidepressiva. Koepels van huisartsen, apothekers, psychiaters en patiënten hebben in afwachting daarvan in 2018 gezamenlijke aanbevelingen opgesteld over hoe het afbouwen naar alle inzichten het beste vorm kan worden gegeven. Dat gaat meestal om een combinatie van persoonlijke begeleiding door de arts en apotheker en voor kleine groep om aangepaste medicatie. Zorgverzekeraars volgen deze aanbevelingen en vergoeden een vorm van de medicatie die nodig is voor het afbouwen. Mochten verzekerden hierover vragen hebben, dan kunnen zij altijd contact opnemen met hun arts, apotheker of zorgverzekeraar.

Meer onderzoek
Het Amsterdam UMC en het Radboudumc doen op dit moment, met subsidie van ZonMw, wetenschappelijk onderzoek om meer inzicht te krijgen in de manier waarop antidepressiva door patiënten veilig kan worden afgebouwd. Ook wordt met een ‘afbouwpoli’ door GGZ In Geest en Amsterdam UMC meer ervaring opgedaan met de begeleiding van patiënten die hun medicatie afbouwen. Zorgverzekeraars Nederland is blij met deze initiatieven en hoopt dat het meer wetenschappelijke inzichten oplevert in de manier waarop patiënten het beste kunnen stoppen met hun medicatie. Deze inzichten kunnen dan vervolgens breed in praktijk worden toegepast. Individuele zorgverzekeraars blijven tot die tijd graag in gesprek met (koepels van) huisartsen, psychiaters, apothekers en patiënten over de beste begeleiding van verzekerden bij het afbouwen.