Logo Zorginkoop onder de loep-fdfeb675-31e9-482e-81b4-0503b99f4458.jpg
Kwaliteit 12-10-2015

Zorginkoop onder de loep: curatieve GGZ

Zorgverzekeraars zijn volop bezig met de zorginkoop voor 2016. Daar komt veel bij kijken, voor zowel de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder. In de rubriek ‘Zorginkoop onder de loep’ geven zorginkopers kort antwoord op enkele interessante vragen. Vandaag is Rico Bastiaans aan het woord, zorginkoper curatieve GGZ bij VGZ.

Waaraan besteed je de meeste tijd in je werk?
Op dit moment gaat alle tijd zitten in de zorginkoop voor 2016, want dit proces moet begin november afgerond zijn. Dat kost me nu meer dan veertig uur in de week, dus ik zie wel uit naar de korte vakantie daarna. In het voorjaar gaat vooral veel tijd zitten in het vaststellen van het inkoopbeleid voor het volgende jaar. En in de andere seizoenen ruim ik vooral tijd in om met cliëntenraden, zorgaanbieders, LPGGz, gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland te praten. Cliëntenraden zijn in de GGZ heel belangrijk voor ons omdat we zorg inkopen op basis van kosten, kwaliteit en cliëntbeleving. Vooral voor de laatste twee kunnen de cliëntenraden ons helpen met onze beeldvorming.

Wat vind je belangrijk in het contact met de zorgaanbieders?
Heel veel dingen, maar toch vooral dat we elkaar begrijpen. Ik wil weten wat hen bezighoudt en hen uitleggen wat belangrijk is voor ons. Natuurlijk zijn er soms tegengestelde belangen, maar je kunt veel problemen voorkomen door te zorgen dat je elkaar begrijpt. Om een voorbeeld te geven: we hebben afspraken gemaakt over het afbouwen van intramurale zorg. Als een zorgaanbieder dan zegt dat dit niet lukt, kun je wel zeggen “het moet”, maar het is slimmer om door te vragen. Dan kom je er bijvoorbeeld achter dat het ligt aan problemen in de keten en dan kun je kijken wat je kunt doen om die op te lossen.

Wat is je (persoonlijke) doelstelling bij de zorginkoop dit jaar?
Een paar jaar geleden moesten we uiterlijk 1 april de inkoop rond hebben, maar inmiddels is dit naar voren geschoven, naar 1 november. Het was een uitdaging om die vijf maanden in te halen. Mijn doel is dit op tijd rond te hebben en dan ook voldoende zorg en zorg van goede kwaliteit te hebben ingekocht. We hebben nog stappen te zetten, maar we gaan het halen.

Wat doe je dit jaar anders dan vorig jaar en waarom?
Bij zorginkoop gaat het om netwerken. Je hebt in iedere regio waarin je werkt te maken met veel partijen. Onder dat inkoopproces hangt een hele dynamiek van ketens, netwerken en verwijzingen en je hebt tijd nodig om die dynamiek te leren begrijpen. Ik doe dit nu drie jaar en het lukt ieder jaar een beetje beter. Dan ben je ook beter in staat om stil te staan bij het gegeven dat je het werk niet doet op basis van kosten, maar op basis van de dilemma’s waarmee cliënten in de curatieve GGZ worden geconfronteerd.