kinderen spelletje buiten voetbalveld internetformaat (002)-cd8cddbe-68c6-4795-9e7a-3a7b9161398b.jpg
Medisch specialistische zorg 20-04-2021

Brede zorgcoalitie pleit voor digitalisering, aantrekkelijke banen en meer ruimte voor preventie

De vergrijzing en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden maken dat de financiële druk op de zorg flink toeneemt. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking en het aantal mantelzorgers af. Dat betekent dat we de zorg in Nederland slimmer moeten organiseren; ook in samenwerking met partijen buiten de gezondheidszorg. Om de zorg ‘fit voor de toekomst’ te maken, moet er meer ruimte komen voor preventie, aantrekkelijke banen en digitalisering. Dit schrijft een brede coalitie van partijen in de zorg in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink. Zorgverzekeraars Nederland is één van die partijen.

De partijen stellen aan de informateur een gezamenlijke investeringsagenda voor die een plek moet krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Op die manier kan de zorg sneller worden vernieuwd. Zorgverzekeraars werken al met betrokken zorg- en welzijnspartijen aan verschillende transformaties. We versterken daarbij de samenhang tussen zorg en welzijn, proberen te voorkomen dat mensen (zwaardere) zorg nodig hebben en stimuleren het gebruik van digitale zorg. In de brief van de Agenda voor de Zorg-coalitie staan gezamenlijke acties die deze ontwikkelingen verder moeten brengen. Zorgverzekeraars pleitten eerder al bij het kabinet voor scherpe keuzes om de zorg toekomstbestendig te maken.  

Agenda voor de Zorg
De Agenda voor de Zorg is een breed platform van zorgpartijen: ActiZ, GGD GHOR, Ieder(in), Ineen, KBO-PCOB, KNOV, KNMG, Federatie Medisch Specialisten, De Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland.