kinderen buiten groen-2fea51b0-38aa-4ca0-8b41-34ebbb2906c5.jpg
Zorgverzekering 21-04-2021

Zorgsector wil met nieuwe regering werken aan verdere verduurzaming

De zorgsector vraagt de aandacht van het nieuwe kabinet voor de verduurzamingsopgave. Uit berekeningen van TNO, in opdracht van de sector, blijkt dat jaarlijks € 167 miljoen nodig is voor de verduurzaming van ziekenhuizen en nog eens €167 miljoen in de langdurige zorg. Het gaat om extra kosten, boven op de investeringen die de zorgsector nu al maakt voor verduurzaming. Het geld is nodig om voor 2050 de CO2-uitstoot met 95% terug te brengen, onder andere door verduurzaming van vastgoed.

In een brief aan het nieuwe kabinet vragen de partners van de Green Deal Duurzame Zorg (ActiZ, de Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Nederlandse Vereniging van Banken) steun voor de noodzakelijke verduurzamingsopgave in de zorg. De sector zet de ingezette route graag voort samen met het nieuwe kabinet.  

Groot draagvlak
De Green Deal Duurzame Zorg richt zich op vier pijlers: reductie CO2-voetafdruk, circulair werken, medicijnresten uit het water en het stimuleren van een omgeving die een betere gezondheid bevordert. De Green Deal sluit aan bij de ambities van het Klimaatakkoord en het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Het grote aantal ondertekenaars (241 organisaties) laat het draagvlak en het noodzakelijke belang zien van de transitie naar een duurzame zorg: van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag. 

Zorgverzekeraars Nederland is één van de ondertekenaars van de Green Deal. Directeur Petra van Holst: “We gaan steeds bewuster om met onze aarde en leefomgeving, dat geldt natuurlijk ook voor de zorg. Zorgverzekeraars kiezen voor de best passende zorg voor hun verzekerden, en daarbij is duurzaamheid een belangrijk aspect. Door te investeren in preventie en digitale zorg, dragen de zorgverzekeraars ook bij aan het verlagen van de voetafdruk van de sector. Samen met het kabinet blijven we graag werken aan de verdere verduurzaming.”

Uitstoot
De zorgsector is goed voor 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Om deze reden zijn zorgorganisaties al aan de slag met diverse initiatieven. Het gaat om het verduurzamen van het zorgvastgoed door het op steeds grotere schaal inzetten van warmtepompen, isolatiemaatregelen, warmte en koude opslag (WKO’s), circulair bouwen en het gebruik van zonnepanelen en windenergie. Er zijn campagnes gestart om mensen bewust te maken medicijnen niet thuis weg te spoelen of weg te gooien maar in te leveren. Daarnaast zijn er projecten om medicijn- en voedselverspilling terug te dringen. Ook werken zorginstellingen aan het stimuleren van recycling, kiezen voor gezonde voeding, duurzaam inkopen en circulaire werkplekken. Dit doen zij met behulp van ‘green teams’ bestaande uit medewerkers in de eigen organisatie die initiatieven van verduurzaming verder brengen.