Fietsers en voetgangers op zebrapad-914cfc09-d786-49be-ad01-7bd38b59f03a.jpg
Zorgverzekering 24-04-2021

Verzekerden kiezen voor meer zekerheid

Voor 2021 lijken verzekerden te kiezen voor meer zekerheid in de wijze waarop zij zijn verzekerd voor zorgkosten. Voor het eerst in jaren kiezen meer verzekerden voor een aanvullende zorgverzekering. Het percentage verzekerden dat kiest voor vrijwillig hoger risico daalt ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Vektis naar veranderingen in de zorgverzekeringsmarkt. 

Lees ook de toelichting van Petra van Holst op de cijfers aan het AD en aan Skipr.

Zorgverzekeraars Nederland en Vektis lieten kort na het overstapseizoen al weten dat voor 2021 6,5% van de verzekerden voor een andere zorgverzekeraar koos. Dit percentage ligt in lijn met dat van eerdere jaren. Nu publiceert Vektis alle feiten en cijfers over het overstapseizoen in de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2021

Vaker aanvullend verzekerd
85% van de verzekerden heeft voor 2021 een aanvullende zorgverzekering afgesloten, naast de verplichte basisverzekering. Dit percentage neemt voor het eerst in jaren toe, met 2%. In absolute aantallen gaat het om een verschil van zo'n 400 duizend verzekerden. Het percentage verzekerden dat kiest voor het vrijwillig verhogen van het eigen risico daalt ten opzichte van vorig jaar. Ook toont het onderzoek aan dat verzekerden zich vaker lieten verzekeren voor mondzorg, zoals de tandarts en mondhygiënist. In 2021 koos bijna een derde van de verzekerden voor een combinatiepakket met een aanvullende verzekering daarvoor. Vorig jaar was dat nog geen kwart.

Uitzonderlijk jaar
Algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, Petra van Holst: “We zien in het overstapseizoen dus op twee gebieden een trendbreuk: meer aanvullende verzekeringen en minder eigen risico. Verzekerden zijn niet gevraagd waarom ze deze keuzes hebben gemaakt, maar het is te verwachten dat de extra aandacht voor de zorg door corona een rol heeft gespeeld in het kiezen voor meer zekerheid. We vinden het belangrijk dat alle verzekerden kunnen kiezen voor een polis die bij hen past en daarom informeren de zorgverzekeraars hun verzekerden zo goed mogelijk over hun aanbod. Daarnaast hebben we gezamenlijk gezorgd dat alle zorgaanbieders tijdens en na corona zorg kunnen blijven verlenen, door hen financieel te ondersteunen. 2020 was een intens jaar voor de zorg en ik hoop dat we in 2021 weer naar een meer normale situatie kunnen gaan, in het belang van alle zorgverleners en alle verzekerden.”

Zorgthermometer
De Zorgthermometer ‘Verzekerden in beeld 2021’ van Vektis geeft inzicht in deze en andere cijfers over het overstapseizoen. Vektis kijkt daarin niet alleen naar verzekerden en de keuzes die zij maken, maar ook naar marktaandelen van zorgverzekeraars en concerns, op landelijk en regionaal niveau. 2020 was een uitzonderlijk jaar voor de zorg. Het ligt voor de hand dat de toegenomen aandacht voor de zorg door corona heeft bijgedragen aan veranderingen van de keuzetrends. In hoeverre dit het geval is kunnen we op basis van de overstapinformatie niet aangeven. De Zorgthermometer is te vinden op de website van Vektis.