TS-20180123-ZN_Ziekhuis-36 (2)-df955ad6-60b9-4f6c-883f-6f51404342a3.jpg
Medisch specialistische zorg 27-05-2021

Zorgverzekeraars: samen met ziekenhuizen en umc’s aan de slag met uitgestelde zorg 

Zorgverzekeraars willen stimuleren dat door de corona-pandemie uitgestelde medisch specialistische zorg zo veel mogelijk nog dit jaar wordt ingehaald. Dit is in het belang van de verzekerden die zorg nodig hebben maar deze helaas nog niet kunnen of konden krijgen. In overleg met ziekenhuizen, universitair medische centra (umc’s) en zelfstandige behandelcentra (zbc’s) onderzoeken zorgverzekeraars hoe dit het beste kan, uiteraard rekening houdend met het verloop van de corona-pandemie en de draagkracht van zorgverleners die al lange tijd onder hoge druk staan. Zorgverzekeraars geven daarmee invulling aan het herstelplan dat de minister voor Medische Zorg en Sport op vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Ziekenhuizen en universitair medische centra hebben tijdens de coronapandemie, ook in overleg met de zorgverzekeraars, alles in staat gesteld om de zorg te verlenen voor coronapatiënten en de ‘reguliere’ zorg zo veel mogelijk door te laten gaan. Zelfstandige behandelcentra hebben daarbij op verschillende manieren geholpen. Desondanks zijn veel minder mensen doorverwezen, er zijn minder diagnoses gesteld en is een groot aantal behandelingen uitgesteld. In goed overleg met de zorgaanbieders bekijken zorgverzekeraars hoe we de beschikbare capaciteit van de medisch specialistische zorg de komende periode zo goed mogelijk kunnen benutten. Belangrijk onderdeel daarvan is het goed blijven verdelen van de zorg voor corona-patiënten. 

Plan van aanpak 
Ziekenhuizen en umc’s hebben de afgelopen weken plannen opgesteld waarmee ze in kaart hebben gebracht welke zorg ingehaald moet worden en hoe zij dat kunnen gaan doen. Per regio leggen zorgverzekeraars de plannen voor inhaalzorg van de individuele ziekenhuizen en umc’s bij elkaar. Zij bekijken en bespreken samen vervolgens of de beschikbare capaciteit in de regio optimaal wordt benut. Ook bespreken zij of samenwerking tussen ziekenhuizen, umc’s en zbc’s daaraan verder kan bijdragen. Daarbij houden we uiteraard voor ogen dat de druk op de ziekenhuizen en umc’s goed wordt verdeeld door het blijven spreiden van corona-patiënten en dat zorgverleners voldoende kunnen bijkomen na een zeer intensieve periode. De zorgverzekeraars hebben voor 2021 met individuele ziekenhuizen en umc’s afspraken gemaakt over het vergoeden van uitgestelde zorg. Ook met zbc’s zijn daarover afspraken gemaakt. Daarmee is er voldoende financiële ruimte voor het inhalen van de zorg. 

Zorgbemiddeling
Verzekerden kunnen in ons zorgstelsel zelf kiezen voor een zorgaanbieder. Die keuzevrijheid staat ook voorop bij het inhalen van uitgestelde zorg. De afdelingen zorgbemiddeling van de verschillende zorgverzekeraars, te vinden via mijnzorgverzekeraar.nl, kunnen verzekerden helpen bij het vinden van een geschikte zorgverlener. Zorgbemiddelaars hebben inzicht in wachttijden en capaciteit bij zorgaanbieders. Hierdoor kunnen zij ook verzekerden adviseren die door corona langer moeten wachten op de juiste zorg. In goed overleg met verzekerden vinden zij daarvoor een oplossing, bijvoorbeeld door hen te bemiddelen naar een zorgverlener in een ander ziekenhuis of behandelcentrum. Verzekerden bepalen daarbij zelf, eventueel in overleg met hun behandelend arts, wat voor hen de beste optie is. Zorgverzekeraars dragen met zorgbemiddeling bij aan tijdige en passende zorg voor alle verzekerden. Op die manier voldoen zorgverzekeraars aan hun zorgplicht.

Coronaregelingen
Zorgverzekeraars hebben voor de coronaperiode aparte afspraken gemaakt met zorgaanbieders over de financiering van zorg. Met coronaregelingen beperkten zorgverzekeraars de financiële impact van corona op hun bedrijfsvoering zoveel mogelijk, zodat verzekerden ook na corona zeker zijn van voldoende en goed zorgaanbod. Met de koepels van ziekenhuizen en umc’s (NVZ en NFU) hebben zorgverzekeraars in vervolg daarop ook voor 2021 gezamenlijk speciale afspraken gemaakt. Op dit moment werken de zorgverzekeraars deze afspraken over inhaalzorg uit met de individuele ziekenhuizen en umc’s. Ook vanuit onze zorgplicht vinden we het van groot belang dat we kunnen bijdragen aan een spoedige overgang naar een ‘normale’ situatie voor de medisch specialistische zorg, waarbij de wachtlijsten weer binnen de afgesproken normen vallen. Natuurlijk blijven we ook dan de geleerde lessen van corona in praktijk brengen, onder andere op het gebied van digitale zorg en de juiste zorg op de juiste plek.