mijnzorgverzekeraar-241f2512-6978-4c3c-90bb-505922ca9ff7.jpg
Zorgverzekering 28-05-2021

ZN: zorgverzekeraar kan patiënten aan kortere wachttijd helpen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wijst patiënten op de mogelijkheid van zorg- of wachtlijstbemiddeling bij hun zorgverzekeraar als zij het gevoel hebben te lang te moeten wachten op een behandeling of operatie. De zorgverzekeraar kan de verzekerde helpen met het vinden van een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waar de zorg geleverd wordt of waar korte(re) wachttijden zijn.

Lees meer in het artikel dat het Algemeen Dagblad schreef over zorgbemiddeling. 

De reguliere, niet corona-gerelateerde medisch specialistische zorg komt weer op gang, nu ziekenhuizen langzaam maar zeker minder coronapatiënten opvangen en verzorgen. Daardoor komt er meer ruimte voor reguliere zorg. “We vinden het als zorgverzekeraars belangrijk dat iedereen in Nederland de zorg krijgt die nodig is en het liefst binnen een redelijke tijd en reisafstand, ook in deze uitzonderlijke en drukke periode voor de zorg’’, zegt voorzitter Dirk Jan van den Berg van Zorgverzekeraars Nederland. “Twijfel je of maak je je zorgen om de lange wachttijden? Bel je zorgverzekeraar om je goed te laten informeren over de mogelijkheden die er zijn’’, aldus Van den Berg.

Zoveel mogelijk bemiddelen
De zorgverzekeraars hebben de afgelopen maanden zoveel mogelijk verzekerden bemiddeld. De meeste aanvragen hiervoor kwamen voor medisch specialistische en ggz-zorg, maar ze kregen ook bemiddelingsvragen voor bijvoorbeeld wijkzorg en huisartsenzorg. De bemiddelaars bij de zorgverzekeraars kijken altijd samen met de verzekerden wat een goed passende zorgaanbieder is en waar de wachttijd het kortst is. 

80 procent kortere wachttijd
“In 80 procent van de gevallen slagen we er in patiënten ergens naartoe te verwijzen waar de wachttijd korter is. Dit percentage is al maanden zo hoog. Het geeft aan dat we ook in tijden van schaarste patiënten nog kunnen verwijzen naar een plek met kortere wachttijd’’, aldus Van den Berg. Nu de inhaalzorg (zorg die is uitgesteld vanwege de drukte in de ziekenhuizen) op gang komt, zal bemiddeling bij de zorgverzekeraars belangrijk zijn om patiënten te helpen bij het vinden van een plek waar zij zo snel mogelijk geholpen kunnen worden.

Website mijnzorgverzekeraar.nl 
Op de website www.mijnzorgverzekeraar.nl staat ook informatie over zorgbemiddeling. De website is vooral bedoeld voor verzekerden. Zij kunnen er de contactgegevens van de afdeling zorgbemiddeling van hun verzekeraar vinden. Zorgaanbieders zijn echter ook niet altijd op de hoogte van de service van zorgbemiddeling door verzekeraars, toch kunnen zij hier ook gebruik van maken door patiënten te attenderen op de mogelijkheid hiervan. Hierdoor kunnen ze patiënten helpen.