Den Haag-f0a59b82-2fea-4114-bdbd-148dc6f81b96.jpg
Informatie & Uitvoering 31-05-2021

Zorgverzekeraars kritisch op nieuwe wet gegevensuitwisseling Wegiz

Zorgverzekeraars - en negen andere partijen in de zorg* - hebben kritisch gereageerd op het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), dat minister Tamara van Ark van VWS heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Zij onderschrijven het doel van het wetsvoorstel om te komen tot onderlinge, digitale communicatie tussen zorgverleners, maar hebben tegelijkertijd een aantal bedenkingen bij de opzet van het wetsvoorstel.

Zorgverzekeraars juichen een goede digitale gegevensuitwisseling toe. Hiermee wordt niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan de juiste zorg op de juiste plek, maar ook aan de kwaliteit van zorg doordat de juiste informatie op de juiste plek beschikbaar komt.

Maar zorgverzekeraars betwijfelen of dit wetsvoorstel deze verbetering tot stand brengt. Zo geven zij onder andere aan dat er meer nodig is om ervoor te zorgen dat systemen volledig in staat zijn tot onderlinge gegevensuitwisseling. Belangrijk is bijvoorbeeld dat via zogenaamde gemeenschappelijke voorzieningen en open koppelingen daadwerkelijke uitwisseling tot stand komt. Zo voorkomen we dat er straks systemen zijn die allemaal voldoen aan de gestelde normen maar gegevensuitwisseling nog steeds niet van de grond komt.

Meer bureaucratie
Ook vrezen ze meer bureaucratie door de vele normen voor specifieke gegevensuitwisselingen, de zogeheten NEN-normen, die gepaard gaan met de uitvoering. Het risico is dat dit zoveel capaciteit vergt van de softwareleveranciers dat innovatie en opleveren van functionaliteit in het gedrang komen.

*De brief is mede ondertekend door een groot aantal andere partijen in de zorg, namelijk Actiz, de Nederlandse GGZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), de organisatie voor de eerste lijn InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland (RSO Nederland) en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorginformatie (VZVZ).