hand%20in%20hand.jpg
Langdurige zorg 29-06-2021

Zorgkantoren: zorg voor een meerjarig financieel kader voor verpleegzorg

Om de komende jaren twee keer zoveel ouderen toegang te kunnen geven tot verpleegzorg, is een meerjarig financieel kader voor de Wlz noodzakelijk. Dit schrijft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgkantoren, in een brief aan de Tweede Kamer voor het debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting op 30 juni.

De zorgkantoren vroegen al eerder aandacht voor de enorme bouwopgave in de ouderenzorg. En ook in de recent gemaakte bestuurlijke afspraken ‘wonen voor ouderen’ wordt de noodzaak van een dergelijk kader erkend als randvoorwaarde. ZN dringt er in de brief aan de Tweede Kamer opnieuw op aan dat het ministerie van VWS dit meerjarige kader voor de verpleegzorg uitwerkt.