TS-20180123-ZN_Ziekhuis-36 (4)-89f9f539-fba8-463f-9da2-b4dbd1ad1a63.jpg
Medisch specialistische zorg 21-07-2021

Ziekenhuizen en umc’s kunnen dit jaar een flinke slag maken met de inhaalzorg

De meerderheid van de ziekenhuizen verwacht de zorg waarvan zij nu weten dat die is uitgesteld door corona dit jaar alsnog te kunnen verlenen. Voor de overige ziekenhuizen geldt dat zij een deel van deze zorg gaan verlenen in 2021. Dit blijkt uit de voorlopige analyse die zorgverzekeraars hebben gemaakt van de plannen van individuele ziekenhuizen en umc’s voor de inhaalzorg. Zorgverzekeraars zijn blij dat de ziekenhuizen een goede balans hebben gevonden tussen het zo snel mogelijk helpen van patiënten en herstel van hun medewerkers na de intensieve coronaperiode. 

Ziekenhuizen en umc’s maken plannen voor het inhalen van uitgestelde zorg. Het overgrote deel van die plannen is nu af. Ziekenhuizen beschrijven in deze plannen hoeveel inhaalzorg ze verwachten en hoe ze in die vraag gaan voorzien met de beschikbare capaciteit. De koepel van zorgverzekeraars verzamelt en analyseert de plannen, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zo snel mogelijk alle patiënten kunnen helpen van wie de behandeling is uitgesteld. Op dit moment werken zorgverzekeraars aan het compleet maken van alle informatie. Omdat dit proces nog loopt, en we te maken hebben met een aantal onzekerheden zoals de ontwikkeling van de Delta-variant, hebben we nog geen definitief beeld van de inhaalzorg.

Uitvoering
Veel ziekenhuizen en umc’s zijn al begonnen met het inhalen van uitgestelde zorg. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben met elkaar afgesproken dat de uitvoering van de inhaalzorg goed wordt gevolgd. Hierdoor kunnen uitdagingen voor bepaalde specialismen en regio’s snel in beeld zijn en worden opgelost, bijvoorbeeld door samenwerking tussen zorgaanbieders. Zorgverzekeraars helpen verzekerden met zorgbemiddeling bij het vinden van een zorgaanbieder die hen snel(ler) kan helpen. Dit kan helaas niet voor alle uitgestelde zorg. Uit de plannen blijkt dat vooral complexe chirurgische ingrepen, waarvoor vaak ook een bed op de ic beschikbaar moet zijn, zijn uitgesteld door corona. Niet alle zorgaanbieders kunnen deze specialistische zorg leveren, waardoor verplaatsing van behandelingen niet altijd mogelijk is. 

Voorwaarden 
De uitvoering van de inhaalzorg is afhankelijk van een aantal factoren. De uitbraak van de Delta-variant beïnvloedt de bezetting van de ziekenhuizen en kan daarmee ook impact hebben op de mate waarin ziekenhuizen kunnen werken aan het inhalen van uitgestelde zorg. Daarnaast is het van belang dat ziekenhuismedewerkers betrokken bij de zorg voor coronapatiënten nu eerst zowel fysiek als mentaal kunnen bijkomen van de afgelopen intensieve periode. De beschikbaarheid van de medewerkers na de zomer bepaalt mede hoeveel zorg er dan kan worden verleend. 

Zorgverzekeraars dragen op verschillende manieren bij aan de toegankelijkheid van medisch specialistische zorg, tijdens en na corona. De koepel van zorgverzekeraars heeft samen met de koepels van ziekenhuizen een regeling getroffen waarmee we ziekenhuizen compenseren voor de financiële impact van corona in 2020 en in 2021. We hebben ook afspraken gemaakt met de ziekenhuizen over de vergoeding van de inhaalzorg en de kosten voor de beschikbaarheid van extra bedden op de intensive care. Met het volgen en coördineren van zorg in de regio's, op basis van de plannen, willen we de capaciteit van de medisch specialistische zorg zo goed mogelijk benutten voor de inhaalzorg.