Rollators (3)-e419eaa3-4462-43ea-8b41-4c6c4aaeb42c.jpg
Langdurige zorg 09-09-2021

ZN: Extra aandacht voor risicobeheersing bij uitvoering Wet langdurige zorg

De zorgverzekeraars gaan extra aandacht geven aan de wijze waarop zij de risicobeheersing inrichten en beschrijven in hun rol als uitvoerder van de Wet langdurige zorg. De verbeterpunten die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarvoor noemt in het rapport Inrichting van de sleutelfuncties bij Wlz-uitvoerders zijn daarvoor aanleiding.

Zorgverzekeraars voeren naast de Zorgverzekeringswet ook de Wet Langdurige zorg uit. Formeel zijn de zogenoemde Wlz-uitvoerders, onderdeel van het concern van de zorgverzekeraar, daarmee belast. In praktijk worden deze taken echter uitgevoerd door de zorgkantoren. De zorgverzekeraars willen de inrichting en beschrijving van de zogenoemde sleutelfuncties (voor compliance, risicobeheer en audit) bij deze Wlz-uitvoerders verder aanscherpen op basis van gesprekken met de NZa en het rapport. Hiermee willen de zorgverzekeraars en zorgkantoren ook aantonen dat er voldoende waarborgen zijn voor een professionele bedrijfsvoering bij de Wlz-uitvoerders. 

Wlz-uitvoerders
De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt uitgevoerd door Wlz-uitvoerders. Deze maken allemaal deel uit van een concern met een zorgverzekeraar. De Wlz-uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan verzekerden, ondersteuning van cliënten, zorgbemiddeling, de inkoop van langdurige zorg, controle van declaraties en betalingsopdrachten aan het CAK. Zeven van de negen Wlz-uitvoerders zijn aangewezen als zorgkantoor in één of meer zorgkantoorregio’s. Alle Wlz-uitvoerders hebben via een overeenkomst de uitvoering van de zorgplicht uitbesteed aan de zorgkantoren.