Niek de Jong prijs-74c3830b-d51e-4a23-a06a-a03ba8b6d65e.jpg
Kwaliteit 03-11-2015

‘Wedde dat ’t lukt' wint Niek de Jong Prijs 2015

Innovatieve samenwerking in de eerste lijn

Het project ‘Wedde dat ’t lukt’ uit het Groningse Wedde is de winnaar van de Niek de Jong Prijs 2015. Tijdens ZorgNL2015, het congres van de gezamenlijke zorgverzekeraars, presenteerde negen innovatieve zorgprojecten in de eerste lijn zich gisteren aan de congresdeelnemers. Die kozen door middel van stemmen vervolgens de winnaar. De prijs bedraagt 20.000 euro. ‘Wedde dat ’t lukt’ zorgt ervoor dat inwoners van Wedde langer zelfstandig thuis kunnen wonen door professionele zorg met vrijwillige hulp te verbinden en te organiseren rond de mensen thuis. Allerlei hulp- en zorgvragen zijn snel in beeld waardoor direct op het juiste domein geschakeld wordt. 

Het team van de huisartsenpraktijk van Hans Berg verzorgt de formele zorg, de dorpsondersteuner verzorgt de informele zorg. Samen vormen ze het team van ‘Wedde dat ’t lukt'. Dit team heeft wekelijks overleg en schakelt waar nodig andere hulpverleners in vanuit de domeinen zorg én welzijn. De dorpsondersteuner fietst letterlijk door het dorp en is zo oog en oor van en voor de Wedder gemeenschap. Zij brengt vraag en aanbod bij elkaar en is verantwoordelijk voor de hulp en zorg van vrijwilligers. De formele zorgverleners van de huisartsenpraktijk werken daarnaast intensief samen met zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en andere relevante partijen. Het project ‘Wedde dat ’t lukt’ is tot stand gekomen in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis, de provincie en de gemeente.

Huisarts Hans Berg: “Het succes van dit project is dat het voor én van het dorp is. De verantwoordelijkheid ligt ook bij de dorpsbewoners zelf, zij komen zelf met nieuwe initiatieven. Dit bevordert de continuïteit. Het bedrag van 20.000 euro wordt ingezet om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.”  

Vernieuwing, samenwerking en substitutie
De Niek de Jong prijs werd dit jaar gekoppeld aan het thema vernieuwing en samenwerking in de eerste lijn. Tussen zorgaanbieders onderling, maar ook met zorgverzekeraars en andere bij de zorg betrokken partijen. De prijs is ook gekoppeld aan substitutie: verschuiving van de zorg uit de tweede lijn naar de eerste lijn, binnen de eerste lijn en van de eerste lijn naar zelfmanagement. Met als doel kwalitatief goede en betaalbare zorg dicht bij de patiënt. Alle negen genomineerde projecten geven daar op unieke wijze invulling aan. Zo’n 230 aanwezige zorgverleners, verzekerden en zorgverzekeraars kozen gisteren door middel van stemmen de winnaar. De cheque van 20.000 euro ten behoeve van het project werd overhandigd door Niek de Jong. Meer informatie over Wedde dat ‘t lukt en de overige acht projecten is te vinden op www.zorgnl.nu/niek-de-jongprijs.

Niek de Jongprijs
De Niek de Jong Prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een Nederlands, actueel, innovatief en lopend zorgproject. De prijs is in 2000 het leven geroepen door ZN, als eerbetoon aan Niek de Jong bij zijn afscheid als algemeen directeur van ZN. De prijs van 20.000 euro wordt financieel mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.